TAG: Podatek od śladu węglowego
Rządy Francji i Niemiec wydały wspólne oświadczenie na temat środków, które ich zdaniem należy podjąć w celu walki z kryzysem gospodarczym […]
Polacy domagają się suwerenności energetycznej Unii Europejskiej i chcą, aby unijna tarcza antykryzysowa dla energetyki wspierała innowacyjne […]
Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki w skali globalnej. Od tej reguły […]
Kommiersant ustalił, że plan dekarbonizacji Rosji znalazł się pod pręgierzem krytyki podmiotów biorących udział w jego konsultacjach. Inni […]
Carbon Border Tax, mający zapobiec ucieczce przemysłu poprzez podatki lub taryfy na towary wytwarzane w krajach bez systemu handlu emisjami CO2, […]
– Chciałabym, ale się boję: tak mniej więcej podsumowałabym ostatnie działania energetyczne naszych zachodnich sąsiadów, którzy do 20 […]
Niedoceniona propozycja ministra energii z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mogłaby zmienić oblicze polityki klimatycznej Unii […]