TAG: Podatek od śladu węglowego

Onet dotarł do analiz potwierdzających, że rząd zataił zobowiązania w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Resorty nie wiedziały o wielu […]
Parlament Europejski obradował na temat mechanizmu zwanym podatkiem od śladu węglowego, czyli CBAM. Domaga się wprowadzenia go do 2023 roku.
Największe spółki energetyczne i przemysłowe w Rosji obradowały na temat zagrożenia, za które uważają pomysł mechanizmu dostosowania śladu […]
Niemieccy zieloni wzywają USA do wprowadzenia wspólnie podatku od śladu węglowego w celu promocji niskoemisyjnej produkcji na globie oraz innych […]
Rosyjski Novatek zamierza współpracować z niemieckim Siemensem przy rozwoju sektora LNG i wodoru w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w […]
– Trwa spór o mechanizm mający narzucić obciążenia polityki klimatycznej na partnerów zagranicznych Unii Europejskiej, czyli CBAM […]
W światowych mediach pojawiają się sugestie, aby Unia Europejska zrezygnowała z planu wprowadzenia cła od śladu węglowego. To byłby błąd […]
Podatek od śladu węglowego zamieniony w mechanizm dostosowawczy, który miałby nałożyć obciążenia unijnej polityki klimatycznej na partnerów […]
Czy Europejski Zielony Ład zwróci się w postaci nowej, innowacyjnej branży przemysłu? Tak, ale może przy okazji zmieść starą i musi […]
Kommiersant informuje o rychłym rozpoczęciu rozmów Unia Europejska-Rosja na temat wprowadzenia podatku od śladu węglowego, który rozszerzyłby […]
Podatek od śladu węglowego to rozwiązanie rozważane w Unii Europejskiej w celu obciążenia kosztami emisji CO2 podmiotów dostarczających […]
Polska gospodarka może skorzystać na Europejskim Zielonym Ładzie, jeżeli będzie wiedziała, co chce osiągnąć przed negocjacjami w Radzie […]
Rządy Francji i Niemiec wydały wspólne oświadczenie na temat środków, które ich zdaniem należy podjąć w celu walki z kryzysem gospodarczym […]
Polacy domagają się suwerenności energetycznej Unii Europejskiej i chcą, aby unijna tarcza antykryzysowa dla energetyki wspierała innowacyjne […]
Większość restrykcji Europejskiego Zielonego Ładu negatywnie wpływa na konkurencyjność unijnej gospodarki w skali globalnej. Od tej reguły […]
Kommiersant ustalił, że plan dekarbonizacji Rosji znalazł się pod pręgierzem krytyki podmiotów biorących udział w jego konsultacjach. Inni […]
Carbon Border Tax, mający zapobiec ucieczce przemysłu poprzez podatki lub taryfy na towary wytwarzane w krajach bez systemu handlu emisjami CO2, […]
– Chciałabym, ale się boję: tak mniej więcej podsumowałabym ostatnie działania energetyczne naszych zachodnich sąsiadów, którzy do 20 […]
Niedoceniona propozycja ministra energii z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mogłaby zmienić oblicze polityki klimatycznej Unii […]