Polenergia pozyskała Statoil do budowy farm wiatrowych na Bałtyku

6 marca 2018, 06:15 Alert
StatSmøla vindpark, Źródło: WikiCommos, Emelysjosasen, farmy wiatrowe Nowegia
StatSmøla vindpark, Źródło: WikiCommos, Emelysjosasen,

Polenergia S.A.  największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, podpisała przedwstępną umowę zbycia 50 proc. udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III, realizujących budowę morskich farm wiatrowych o mocy 1200 MW. Umowa została zawarta z Grupą Statoil.

Norweski Statoil nad polskim Bałtykiem 

Pozyskanie renomowanego inwestora, to przełom na rynku i potwierdzenie potencjału projektów Polenergii. Realizacja projektów offshore na Bałtyku pozytywnie wpłynie na polski system elektroenergetyczny, gwarantując stabilne źródło energii odnawialnej.  Polenergia ma podpisaną umowę przyłączeniową oraz dwie prawomocne decyzje środowiskowe na budowę morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 1200 MW – czytamy w komunikacie spółki.

Jakóbik: Wiatraki zamiast atomu? Gra o spadek po Kulczyku

Po podpisaniu umowy przyrzeczonej Polenergia pozyska partnera, który zasadniczo poprawi perspektywy realizacji farm wiatrowych na Bałtyku. Grupa Statoil, jako jeden z liderów inwestycji offshore na świecie, wniesie do projektów nowoczesne, sprawdzone i zoptymalizowane kosztowo technologie oraz nowe spojrzenie na polską energetykę odnawialną z pozycji globalnego gracza. Przedwstępna umowa przewiduje zbycie na rzecz Statoil Holding Netherlands jako podmiotu należącego do Grupy Statoil, 50 proc. udziałów w spółkach zależnych Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III. W ramach podpisanej umowy udzielona została również opcja na zakup 50 proc. udziałów w spółce Polenergia Bałtyk I.

Przeprowadzenie transakcji wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozyskanie tak renomowanego partnera potwierdza z jednej strony pozytywną ocenę potencjału polskiego rynku, z drugiej atrakcyjność projektów Polenergii i jest wyrazem uznania dla jakości prac realizowanych przez Spółkę.

Wójcik: Statoil rozważa inwestycje w morskie farmy wiatrowe na polskim Bałtyku

Sygnał o nowym otwarciu dla energetyki wiatrowej 

To także istotny sygnał świadczący o potrzebie uruchomienia morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Farmy Wiatrowe Polenergia Bałtyk II i Polenergia Bałtyk III są strategiczną inwestycją, która pozwoli nie tylko spółce, ale przede wszystkim polskiej gospodarce uzyskać szereg istotnych korzyści gospodarczych. Z wyliczeń ekspertów wynika, że jeśli uda się do 2030 roku zbudować na Bałtyku elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 6000 MW, to polski PKB zyska z tego tytułu 60 mld PLN, a rynek wzbogaci się o dodatkowe 77 tysięcy nowych miejsc pracy.

Krajowe przedsiębiorstwa bezpośrednio lub pośrednio będą mogły ubiegać się o kontrakty na  realizację fundamentów, wież, kabli, morskich stacji transformatorowych, usług budowlanych, a także potencjalnie produkcji rotorów czy też dostawy statków. „Perspektywa wejścia tak poważnego inwestora branżowego potwierdza, że podjęta już w 2010 roku decyzja o zaangażowaniu w morską energetykę wiatrową na Bałtyku była słuszna. Polenergia zdała test wiarygodności, który potwierdził jej profesjonalizm i potencjał. Połączenie sił i doświadczenia Polenergii oraz Grupy Statoil gwarantuje realizacje projektu, który otwiera nowy rozdział w historii polskiej energetyki odnawialnej. Przede wszystkim zapewni nowe moce wytwórcze, tak potrzebne w polskim systemie elektroenergetycznym w najbliższych latach.” – mówi Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Sawicki: Nowe otwarcie dla energetyki wiatrowej w Polsce?

Morskie farmy wiatrowe Polenergii

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi oraz podpisaną umową przyłączeniową, które pozwalają prowadzić prace nad projektami technicznymi dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW. Morskie Farmy Wiatrowe Polenergii na Morzu Bałtyckim zlokalizowane będą na północ od linii brzegowej, na wysokości gminy Smołdzino oraz gminy miejskiej Łeba w województwie pomorskim.

Dzięki bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej. Od stycznia 2017 roku trwa kampania pomiarowa wiatru prowadzona przy użyciu systemu LIDAR oraz wstępne badania geologiczne dna morskiego. Trwają też prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej dotyczącej morskiej infrastruktury przesyłowej. Pierwszy prąd z Morskiej Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk III może popłynąć do polskiego wybrzeża w 2022 roku, a z Morskiej

Farmy Wiatrowej Polenergia Bałtyk II w 2026 roku. Okres eksploatacji obu Morskich FarmWiatrowych przewidziany jest na 25 lat. Planowana obecnie moc pojedynczego wiatraka to nawet 10 MW. Jego wysokość osiągnie poziom maksymalnie 300 m n.p.m., a średnica rotora będzie wynosić maksymalnie 250 m. Będą to największe elektrownie wiatrowe, jakie dotychczas budowano w Polsce.

Polenergia

Stryjecki: Morska energetyka wiatrowa, czyli szybko, tanio i bezpieczniej