Konsultacje w poszukiwaniu synergii Polityki Surowcowej Państwa i programu dla górnictwa

1 lutego 2018, 06:00 Alert

– Projekt Polityki Surowcowej Państwa to dokument o charakterze strategicznym dla naszego kraju. Efektem jego realizacji będzie wzrost bezpieczeństwa surowcowego oraz rozwój gospodarczy, zapewniający konkurencyjność naszej gospodarki – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski podczas konferencji „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi”. Wydarzenie odbyło się 31 stycznia 2018 r. w Katowicach w ramach regionalnych konsultacji projektu „Polityki Surowcowej Państwa”. -Tworzymy system polityki surowcowej państwa, do którego kluczem ma być Polska Agencja Geologiczna; liczę, że będzie on gotowy w ciągu dwóch lat – mówił obecny na tej samej konferencji Główny Geolog Kraju i pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa Mariusz Orion Jędrysek.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek podczas konferencji „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi”. Wydarzenie odbyło się 31 stycznia 2018 r. w Katowicach w ramach regionalnych konsultacji projektu „Polityki Surowcowej Państwa”. Fot. Ministerstwo Energii
Minister Energii Krzysztof Tchórzewski oraz Wiceminister Środowiska, Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek podczas konferencji „Pozyskiwanie surowców ze złóż kopalin i ciepło ziemi”. Wydarzenie odbyło się 31 stycznia 2018 r. w Katowicach w ramach regionalnych konsultacji projektu „Polityki Surowcowej Państwa”. Fot. Ministerstwo Energii

Celem spotkania była rozmowa o zapisach projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz o możliwych rozwiązaniach wdrożeniowych. Dyskutowano również o pozyskiwaniu surowców ze źródeł pierwotnych i kierunkach zmian polityki koncesyjnej oraz surowców strategicznych, kluczowych i krytycznych dla polskiej gospodarki, a także o bazie wiedzy o złożach kopalin i ochronie tych złóż w kontekście planowania przestrzennego.

Konsultacje Polityki Surowcowej Państwa 

W Katowicach odbyło się drugie z cyklu regionalnych spotkań konsultacyjnych dotyczących projektu „Polityki Surowcowej Państwa” – poświęcone pozyskiwaniu surowców ze złóż kopalin. Pierwsze miało miejsce 17 stycznia w Krakowie, kolejne planowane są m.in. we Wrocławiu, Szczecinie, Gdańsku,

Poznaniu i Rzeszowie.”Tworzymy system, który przewiduje Polityka Surowcowa Państwa – twardy, dobry, szybki system” – zapowiedział w środę w Katowicach Jędrysek. „Myślę, że ten system będzie w ciągu dwóch lat gotowy” – ocenił, uzależniając to od dalszego wsparcia w jego tworzeniu m.in. ze strony szefa rządu i ministra energii. „Dzisiaj wiele rzeczy jest do wykonania, zaczynamy od nowa budować na ruinach politykę surowcową” – przekonywał.

Wyjaśniał, że Polityka Surowcowa Państwa ma zapewnić w tym obszarze podaż – przy obniżeniu ryzyka inwestycyjnego. Choć działalność geologiczna jest koncesjonowana, z czym wiąże się szereg procedur i zagadnień, zdiagnozowanych jest w tej materii wiele problemów, np. z kontrolą opłat – dziś deklaratywnych, czy niekontrolowanym wydobyciem.Jak mówił Jędrysek, w tym systemie znajduje się przedsiębiorca – działający w zakresie, którego nie zabrania mu prawo i również w znacznym zakresie niekontrolowany. Nieuporządkowany jest również system administracji geologicznej, częściowo oparty o wręcz wolontariacką pracę organów doradczych. Część zadań w tym zakresie pełnią też instytucje naukowe, których interes powinien być oddzielony od interesu państwa.

„Pojawia się pewna niewypełniona luka – konieczność wsparcia merytorycznego dla przedsiębiorcy, dla administracji i dla organu: ministra środowiska działającego przy pomocy głównego geologa kraju. Tę lukę musi wypełnić jednostka, którą my dzisiaj nazywany Polską Agencją Geologiczną” – wyjaśnił wiceminister środowiska.

Polska Agencja Geologiczna 

Jak zapowiedział, wdrażająca politykę surowcową państwa Polska Agencja Geologiczna ma być państwową agencją wykonawczą – „wypełniającą lukę między środowiskiem naukowym, przemysłem i administracją geologiczną”.”Spodziewamy się, że będzie zajmowała się gospodarowaniem środkami publicznymi (…) – na poszukiwanie, rozpoznanie geologiczne, dysponowanie informacją geologiczną, obniżenie ryzyka inwestycyjnego, ale zabezpieczenie także interesów państwa. (…) Ma to być po prostu gospodarz geologii surowcowej, którego dzisiaj nie mamy” – mówił Jędrysek wskazując, że projekt utworzenia Agencji trafił już do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Zaprezentowany jesienią ub. roku projekt Polityki Surowcowej Państwa, jest efektem pracy międzyresortowego zespołu, którego przewodniczącym jest Jędrysek – przy wsparciu Polskiej Akademii Nauk. Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych trafił do przewidzianych na około rok konsultacji społecznych. Podlega równocześnie rozbudowie – o załączniki czy rządowe programy (np. przyjęty w ub. roku Program rozpoznania Geologicznego Oceanów). Według resortu środowiska wejście w życie Polityki Surowcowej Państwa ma mieć znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej.

Wypracowany dotąd projekt polityki surowcowej zawiera m.in. plan działań zmierzających w tym zakresie do świadomego oddziaływania na gospodarkę; ma także stworzyć narzędzia, które pozwolą skutecznie prognozować zjawiska ekonomiczne i umożliwią elastyczną reakcję państwa np. na nagłe zmiany na światowym rynku surowców. Realizacja polityki surowcowej ma służyć racjonalnemu gospodarowaniu zasobami kopalin i surowców pochodzących ze źródeł wtórnych, a także wyznaczaniu kierunków badań i inwestycji geologiczno-górniczych, zgodnie z obecnym stanem wiedzy i etapem rozwoju.

Efektem realizacji Polityki Surowcowej Państwa mają być m.in.: wzrost bezpieczeństwa surowcowego, rozwój gospodarczy zapewniający konkurencyjność gospodarki, rozwój społeczny i naukowo-techniczny, stopniowe wdrażanie modelu gospodarki o obiegu zamkniętym (poprzez minimalizację ilości odpadów i maksymalizację odzysku surowców), większy wpływ na kształtowanie i wdrażanie polityk międzynarodowych.

Podczas styczniowego posiedzenia  Komisji Sejmowej ds. Kontroli Państwowej wiceminister środowiska, Główny Geolog Kraju, Mariusz Orion Jędrysek powiedział, że polityka surowcowa zostanie przyjęta w ciągu 3 lat od momentu rozpoczęcia nad nią prac – Powinno to się stać w czerwcu 2019 roku. Za naszych czasów ta polityka wreszcie powstała. Została przyjęta przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a teraz są prowadzone konsultacje w regionach, mamy na to trzy lata, a prace prowadzimy już przez 1,5 roku – powiedział wówczas.

Polska nadal nie odrobiła lekcji z porażki gazu łupkowego. Polityka surowcowa w nowej kadencji (RELACJA)

Polityki Surowcowej Państwa a program dla sektora górnictwa 

Minister energii w trakcie panelu dyskusyjnego pt. „Polityka państwa w zakresie surowców mineralnych” mówił jak ważne, w kontekście perspektywicznego myślenia o podejściu do gospodarowania surowcami są przygotowane przez ME programy dla sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Określają one w kompleksowy sposób zarówno kierunki rozwoju, jak i politykę rządu wobec sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Rada Ministrów 23 stycznia 2018 r. przyjęła Program dla sektora górnictwa węgla kamiennego.

– Naszym celem jest stworzenie warunków sprzyjających budowie rentownego, efektywnego i nowoczesnego sektora górnictwa węgla kamiennego i brunatnego. Dostrzegamy i wspieramy także rozwój badań naukowych i innowacji, takich jak czyste technologie węglowe, czy odmetanowienie kopalń z uzyskiwaniem gazu – powiedział szef resortu energii.

Minister Tchórzewski dodał, że stabilna sytuacja sektora górnictwa węgla kamiennego to fundament niezależności energetycznej Polski, a także element wspierania konkurencyjności gospodarki narodowej. – Warto dodać, zwłaszcza tutaj, na Śląsku, że nasze wieloletnie doświadczenie w wydobywaniu surowców energetycznych, konsekwentnie rozwijane nowoczesne górnictwo, a także ciągły rozwój technologiczny budzą zainteresowanie za granicą – podkreślił.

Polska Agencja Prasowa/Ministerstwo Energii

Wójcik: Porażający raport NIK. Gaz łupkowy na straty