PGE Energia Ciepła inwestuje w Elektrociepłownię Gdańsk

24 listopada 2020, 09:30 Alert
EC Gdańsk
Elektrociepłownia Gdańsk. Fot. PGE

W PGE Energia Ciepła poinformowała, że w Elektrociepłowni Gdańskiej trwa budowa nowej kotłowni szczytowej, składającej się z kotłów olejowo-gazowych i elektrodowych zasilanych energią elektryczną. 23 listopada 2020 roku na terenie zakładu w Gdańsku wmurowany został kamień węgielny pod nową inwestycję.

Inwestycja na potrzeby kogeneracji

– PGE Energia Ciepła jako lider segmentu Ciepłownictwo realizuje Strategię Grupy PGE. Ciepłownictwo jest obecnie w okresie głębokiej transformacji. Kierunki są jasne, czyli zmiana miksu paliwowego i inwestowanie w kogenerację. Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze. W naszych elektrociepłowniach prowadzimy obecnie projekty inwestycyjne związane z budową nowych źródeł kogeneracyjnych gazowych: w Siechnicach, Bydgoszczy, Kielcach i Zgierzu. W fazie przygotowania do realizacji podobnych projektów są kolejne lokalizacje: EC Gdynia, EC Gdańsk, EC Kraków oraz EC Rzeszów – powiedział Przemysław Kołodziejak, p.o. prezesa zarządu PGE Energia Ciepła.

– Poprzednie pokolenie ciepłowników ukształtowało dzisiejsze aktywa wytwórcze w Gdańsku i Gdyni w latach 70-90-tych XX wieku i przez ten czas, modernizując i inwestując w pracujące urządzenia, czerpaliśmy z tego korzyści jako mieszkańcy i jako region. Dzisiaj stoimy przed nowymi wyzwaniami, choć należy podkreślić, że od lat utrzymujemy wysokie standardy środowiskowe, co możliwe jest m.in. dzięki produkcji ciepła w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Budowa nowych mocy szczytowych to ważna inwestycja dla mieszkańców Gdańska. Wzmacnia ona bezpieczeństwo energetyczne miasta jako nisko- i zeroemisyjne źródło energii, co ma wpływ na jakość powietrza i ceny energii – powiedziała Elżbieta Kowalewska, dyrektor Oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku.

Spółka zaznacza, że budowa kotłów elektrodowych w Gdańsku to pierwsze takie wdrożenie tej innowacyjnej technologii w Polsce. Nowe kotły będą zasilane energią elektryczną z istniejących generatorów, które dzisiaj produkują energię elektryczną na potrzeby krajowego systemu. Wartość inwestycji przekracza 80 mln zł i jest realizowana w formule „pod klucz”. Kotłownia składać się będzie m.in. z dwóch kotłów olejowo-gazowych o mocy 30 MWt każdy oraz dwóch kotłów elektrodowych o mocy 35 MWt każdy. Zakończenie inwestycji zostało zaplanowane na drugi kwartał 2021 roku.

– Zastosowane technologie umożliwią automatyczną pracę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej reagującej na zmienne zapotrzebowanie na energię cieplną w zakresie mocy 2,5-130 MWt. Innowacyjna technologia oparta na połączeniu pracy kotłów elektrodowych i olejowo-gazowych umożliwia start kotłowni w czasie kilku minut przy maksymalnej sprawności wykorzystania energii pierwotnej – mówi Mirosław Białogłowski, członek zarządu ERBUD Industry.

PGE podaje, że budowa nowych źródeł szczytowych odbywa się zgodnie z harmonogramem – pomimo trudnego czasu pandemii i koniecznej pracy z zachowaniem reżimu sanitarnego. Wmurowanie kamienia węgielnego rozpoczyna etap zaawansowanych prac przy budowie. Już w następnym sezonie grzewczym do mieszkańców Gdańska i Sopotu popłynie ciepło wyprodukowane częściowo w nowej kotłowni.

Kolejne inwestycje w Elektrociepłowni Gdańskiej to odtworzenie w perspektywie 2025-2028 bloków energetycznych w innej formule, niż obecna. Pierwsza para bloków węglowych jeszcze przed 2030 rokiem zostanie wyłączona z eksploatacji i zastąpią ją bloki gazowo-parowe. Taka konfiguracja i transformacja tych urządzeń oraz wprowadzenie przede wszystkim do miksu paliwowego – gazu, jako podstawowego paliwa oraz oleju i energii elektrycznej zapewni optymalną pracę elektrociepłowni – czytamy w komunikacie.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura

Jakóbik: Polsko-niemiecki bój ciepłowników o Szczecin