Polacy i Koreańczycy przeniosą doświadczenia atomu na Bliskim Wschodzie do Polski

26 września 2023, 16:00 Alert

Agencje dozorujące energetykę jądrową z Polski i Korei Południowej będą wymieniać się doświadczeniami wobec planów budowy atomu z koreańskim KHNP w Pątnowie. Wnioski z projektu na Bliskim Wschodzie zbudowanego na czas i w budżecie mają zostać przeniesione na grunt polski.

Elektrownia jądrowa Barakah. Fot. Wikimedia Commons
Elektrownia jądrowa Barakah. Fot. Wikimedia Commons

Państwowa Agencja Atomistyki podpisała porozumienie o współpracy z koreańską Komisją Bezpieczeństwa Jądrowego. – Porozumienie otwiera drogę do szerszej współpracy w ramach międzynarodowych szkoleń. Pierwsze szkolenia zaprojektowane z myślą o polskim dozorze odbędą się już w październiku – podaje PAA.

– Republika Korei jest bardzo ważnym partnerem dla Państwowej Agencji Atomistyki – powiedział Prezes PAA Andrzej Głowacki – Koreańska Komisja Bezpieczeństwa Jądrowego jest doświadczonym regulatorem, nadzoruje działające w Korei obiekty jądrowe. Aktualnie dwa nowe obiekty są w trakcie budowy a kolejne dwa czekają na wydanie decyzji o możliwości budowy. Liczę, że zawiązana dzisiaj współpraca dozorowa przyniesie obu stronom liczne korzyści  – dodał szef polskiego dozoru jądrowego.

Polacy i Koreańczycy mają wymieniać się wiedzą o ramach prawnych bezpieczeństwa jądrowego, nadzorze obiektów jądrowych, rozwiązaniach stosowanych w razie sytuacji awaryjnych, transportu materiałów radioaktywnych oraz działalności informacyjno-komunikacyjnej.

– Strona koreańska wyraziła też chęć dzielenia się doświadczeniami międzynarodowymi dotyczącymi współpracy z dozorem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w kontekście budowy elektrowni w Barakah – podaje PAA. Elektrownia Barakah składa się z czterech reaktorów APR1400 w technologii KHNP. Została zbudowana na czas i w budżecie, a Polacy liczą na powtórzenie tego wyniku w Pątnowie.

Elektrownia jądrowa jak w Barakah może stanąć w Pątnowie pod Koninem na mocy współpracy Polskiej Grupy Energetycznej, ZE PAK i koreańskiego KHNP. Do końca roku mają zakończyć się badania geologiczne lokalizacji, a według deklaracji Polaków pierwszy z dwóch do czterech reaktorów APR1400 mógłby stanąć w 2035 roku. To projekt prywatny dodatkowy względem rządowego przedsięwzięcia na Pomorzu we współpracy Polskich Elektrowni Jądrowych z amerykańskimi Bechtel oraz Westinghouse.

Państwowa Agencja Atomistyki / Wojciech Jakóbik

Jakóbik: Atomowe kimchi dla Polski czeka na konkrety