Polski przewodnik po cPPA dla polskiego przemysłu został zaprezentowany

29 kwietnia 2020, 14:15 Alert

29 kwietnia odbyła się premiera polskiej wersji „Przewodnika po cPPAs – zielone ścieżki dla polskiego przemysłu”, w którym zostały przedstawione możliwości kontraktowania dostaw energetyki odnawialnej przez przedsiębiorstwa w polskich realiach regulacyjnych. Dokument ma pomóc polskim firmom w negocjacjach przed zawarciem korporacyjnych kontraktów corporate Power Purchase Agreement (cPPA).

Popularność energii elektrycznej

Przewodnik jest odpowiedzią na zwiększającą się popularność zakupu energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w Europie. Jest on częścią „Pakietu Narzędzi dla Europejskich Korporacyjnych Odbiorców Energii” autorstwa RE-Source Poland Hub, polskiej platformy współpracy odbiorców i producentów energii z OZE. Umowy korporacyjne PPA mają dać przedsiębiorstwu realną szansę na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, jednocześnie kontrolując koszty zużycia energii elektrycznej. Niedawne badanie, przeprowadzone na 1200 firmach z sześciu krajów, wykazało, że 92 procent firm pozyskujących energię z OZE robi to aby obniżyć koszty energii elektrycznej. Podczas webinarium, zorganizowanego przez RE-Source Poland Hub, wypowiedzieli się eksperci, biorący udział w opracowywaniu polskiej wersji dokumentu. Kornel Koronowski, dyrektor ds. operacyjnych Boryszew S.A, oddział Boryszew Energy, zauważył, iż na przestrzeni lat zmieniło się postrzeganie cPPA. Dziś firmy decydują się na kontrakty rzadziej z powodów wizerunków, a częściej przez problem wysokich kosztów prowadzenia firmy.

Mikroklastry

Z kolei Szymon Kowalski, wiceprezes zarządu Fundacji RE-Source Poland Hub, podkreślił, że motorem napędowym rozwoju OZE są kontrakty PPA i inne mechanizmy. – cPPA jest raczej mechanizmem rynkowym. Rządowi powinno zależeć na tym, żeby społeczeństwo i biznes organizowały się same. cPPA są więc inicjatywą oddolną, nie wymagają większych regulacji rządowych, nie powinno się więc im przeszkadzać. Są one gwarantem stabilności cenowej. W dobie koronawirusa cena energii jest nieprzewidywalna. Kontrakty PPA mogą nam pomóc wprowadzić przewidywalność cen energii. Mogą one stanowić także firmę  mikroklastrów, które dają szanse rozwoju i stabilizację w tych niespokojnych czasach – tłumaczył przedstawiciel RE-Source Poland Hub.

Modele

Przewodnik przedstawia różne strategie dla firm. Są to modele biznesowe, które dzielą się na dwie kategorie – lokalnego wytwarzania energii (on-site) i poza lokalizacją odbiorcy (off-site). Dodatkowo zostało przedstawionych sześć odmian rzadziej stosowanych modeli. Grzegorz Skarżyński, przewodniczący Grupy Roboczej PSEW ds. cPPAs, który podjął się merytorycznej redakcji polskiej wersji przewodnika, wskazał, że przewodnik wprowadza przede wszystkim określoną terminologię i definicje. Może to ułatwić negocjacje z bankiem, odbiorcą i innymi podmiotami. – cPPA mogą być narzędziem stymulującym rozwój przemysłu w modelu autoproducenckim – powiedział Skarżyński.

Według danych Europejskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Wind Europie, korporacyjne umowy PPA na dostawy energii z OZE w 2018 roku obejmowały 2,4 GW mocy, co stanowi wzrost o 70 procent w porównaniu do 2017 roku. W porównaniu do 2013 roku, wzrost oscyluje na poziomie 80 procent. Europejski rynek CPPA na dobre zaczął się rozwijać w 2014 roku.

Wśród PPA dominują zwykłe umowy. Eksperci zauważają, że korporacyjne PPA podążają w stronę innych modeli biznesowych. Obecnie skumulowana moc zakontraktowana w ramach cPPA w Europe wynosi 7 GW. Około 85 procent korporacyjnych umów PPA w Europie zostało podpisanych dla energetyki wiatrowej. W ciągu ostatnich pięciu lat, roczna moc zainstalowana w nowych instalacjach fotowoltaicznych, montowanych w lokalizacji odbiorcy, wynosiła w Europie około 2–3 GW rocznie. Prognozy pokazują, że liczba nowych instalacji solarnych on-site będzie znacząco rosła w kolejnych latach.

Wykres: RE-Source Poland 

Za najważniejsze czynniki, istotne przy podejmowaniu decyzji o cPPA, uważa się profil ryzyka firmy, zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) i wielkość formy. W raporcie zostały przedstawione odpowiednie atrybuty dla każdego z modeli. Celem było opisanie cech, które pomogą określić odpowiednią ścieżkę pozyskiwania energii, tj. własność, lokalizacja on-site lub off-site, dodatkowe efekty, gwarancje pochodzenia, dostawy zielonej energii, rozliczenia emisji gazów cieplarnianych, rachunkowość finansowa i bazowe struktury PPA. W przewodniku zostały przedstawione przypadki funkcjonowania firm, które skorzystały z różnych modeli cPPA, np. Volvo (Belgia), Decathlon (Belgia), BayWa r.e. (Niemcy), L’Oréal (Włochy), UPM Shotton (Wielka Brytania), UPM Shotton (Norwegia) czy Foresight Group (Portugalia).

Rząd RP: Nieplanowane spadki zapotrzebowania na energię to zagrożenie dla płynności spółek energetycznych