Kowalski: Polityka klimatyczna w obecnym kształcie będzie kosztować Polskę ponad 47 mld zł

2 czerwca 2021, 09:30 Energetyka

Były wiceminister aktywów państwowych z Solidarnej Polski Janusz Kowalski uważa, że unijne regulacje klimatyczne będą skutkować podwyżkami cen ciepła i energii elektrycznej w Polsce. – W latach 2021-2023 zostanie bezpowrotnie wytransferowane ponad 47 mld zł na zakup unijnych uprawnień emisji CO2 – napisał na Facebooku.

Były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych
Były wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski. Fot. Ministerstwo Aktywów Państwowych

Polska i uprawnienia do emisji CO2

Janusz Kowalski podkreśla, że od marca 2020 roku konsekwentnie przestrzegał przed negatywnymi skutkami braku reformy systemu EU ETS. – W bilansie członkostwa Polski w Unii Europejskiej muszą być uwzględniane koszty unijnej polityki klimatycznej, których skutkiem jest transfer kilkunastu miliardów złotych rocznie z polskich firm poza granice Rzeczpospolitej. 13 lutego 2021 złożyłem do ministra klimatu i środowiska pana Michała Kurtyki interpelację, której przedmiotem była próba oszacowania faktycznego bilansu finansowego funkcjonowania Polski w systemie EU ETS – czytamy na Facebooku.

Były minister pisze, że nie otrzymał odpowiedzi na tę interpelację, więc samodzielnie spróbował oszacować wielkość strat, które Polska poniesie w ciągu najbliższych trzech lat.

Kowalski zaznacza, że z punktu widzenia wyznaczenia bilansu uprawnień do emisji CO2 na lata 2021-2023 najważniejsze są: łączna liczba uprawnień przydzielonych instalacjom, liczba uprawnień sprzedanych na aukcji i łączne emisje z instalacji objętych systemem EU ETS w Polsce. – Na podstawie danych z lat 2013-2020, deficyt uprawnień wyniósł średniorocznie 41,65 mln t/rok. Skutkiem gwałtownego spekulacyjnego wzrostu ceny unijnych uprawnień do emisji CO2, który wprost przekłada się na cenę sprzedawanej w Polsce energii elektrycznej i ciepła, jest transfer miliardów złotych z Polski poza granice państwa – czytamy.

 

Co to oznacza dla polskiej gospodarki?

– Przy cenie 54 euro/ t i kursie 4,5 zł/euro z polskiej gospodarki bezpowrotnie zostanie wytransferowane 47,4 mld zł, czyli 15,8 mld zł rocznie na zakup uprawnień do emisji CO2 w latach 2021-2023. Polska w ciągu najbliższych trzech lat straci per saldo ponad 47 mld zł – pisze Janusz Kowalski.

Opracował Jędrzej Stachura

Cena uprawnień do emisji CO2 wzrosła o 137,6 procent rok do roku