Prezes URE wyliczył wysokość stawki kary za niewykonanie obowiązku mocowego w 2022 roku

15 grudnia 2021, 13:00 Alert

Rynek mocy ma gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii zapewniając dostępność mocy na poziomie pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu rezerw. Ustawa o rynku mocy wprowadziła w Polsce mechanizm, który zaczął działać z początkiem 2021 roku i który ma zapobiegać nieplanowanym przerwom w dostawach prądu do odbiorców. Polega on na tym, że dostawcy mocy zobowiązują się pozostawać w gotowości do dostarczenia określonej mocy elektrycznej do systemu elektroenergetycznego i udostępnić określoną moc elektryczną bądź obniżyć jej pobór w okresach zagrożenia, na wezwanie operatora systemu przesyłowego – czyli Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest to tzw. obowiązek mocowy.

Kara za niewykonanie obowiązku mocowego

Obowiązek mocowy realizuje się za wynagrodzeniem proporcjonalnym do zakontraktowanej mocy, a pochodzi on z płaconej przez wszystkich odbiorców prądu tzw. opłaty mocowej.

Ustawodawca zastosował także system kar, który ma gwarantować wysoką dyspozycyjność jednostek rynku mocy objętych umową mocową. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wyliczył, że jednostkowa stawka kary za niewykonanie obowiązku mocowego na rok 2022 wynosi 4 437,68 zł/MWh.

Do wyliczenia jednostkowej stawki kary wykorzystane zostały dane opublikowane przez GUS za 2020 rok – wartość produktu krajowego brutto w Polsce oraz ilość zużywanej energii elektrycznej.

Koszt rynku w 2021 roku wyniósł 5,4 mld zł, zaś wysokość obowiązków mocowych zakontraktowanych w aukcjach na rok 2022 wynosi 5,4 mld zł.

Urząd Regulacji Energetyki/Aleksander Tretyn