TAG: Opłata mocowa

Klaster energii jest rodzajem społeczności energetycznej, uregulowanym na gruncie ustawy o OZE. Jego celem jest zapewnienie możliwości zrzeszania […]
Rynek mocy ma gwarantować bezpieczeństwo dostaw energii zapewniając dostępność mocy na poziomie pozwalającym na pokrycie zapotrzebowania oraz […]
– Ministerstwo klimatu i środowiska nie odpowiada za wypłacanie kary za Turów. Nie wiemy za co mamy płacić te pieniądze. Robię wszystko, […]
Postępowania taryfowe planujemy zakończyć w terminie i nie przewidujemy opóźnień. Do 17 grudnia planujemy opublikować nowe taryfy na 2022 rok, […]
23 lipca 2021 roku opublikowano tekst nowelizacji dotychczasowej ustawy o rynku mocy. Jest to już druga zmiana tej ustawy w stosunkowo krótkim […]
Forum Ekonomiczne w Karpaczu będzie okazją do kilku ważnych ogłoszeń, ale nie należy spodziewać się przełomu wobec paraliżu decyzyjnego […]
Ministerstwo klimatu i środowiska informuje, że nowelizacja ustawy o rynku mocy, ogłoszona 17 sierpnia, wprowadza zmianę sposobu naliczania […]
Nowela ogłoszona 17 sierpnia zakłada wykluczenie z aukcji rynku mocy jednostek o emisyjności powyżej 550g CO2/KWh oraz nową metodę naliczania […]
KGHM szuka sposobu na obniżkę wpływu cen energii, gazu i uprawnień do emisji CO2 w systemie EU ETS. Z tego względu chce budować i kupować OZE, […]
Ministerstwo klimatu i środowiska przygotowuje projekt rozporządzenia ws. wysokości opłat koncesyjnych dla magazynowania energii elektrycznej […]
Kluby parlamentarne nie zgłosiły żadnych poprawek projektu zmiany ustawy o rynku mocy podczas drugiego czytania w Sejmie. Projekt trafi […]
Miniony rok był najlepszym w historii fotowoltaiki prosumenckiej, ale 2021 rok będzie zupełnie inny. Nadszedł czas wielkich biznesowych […]
Prezes URE zatwierdził taryfę na dystrybucję energii pierwszemu z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych, firmie innogy Stoen […]
Wirtualna dyskusja z okazji dwudziestolecia rynku energii na Towarowej Giełdzie Energii koncentrowała się na transformacji górnictwa i czynnikach […]
Urząd Regulacji Energetyki (URE) w czwartym kwartale każdego roku prowadzi postępowania mające na celu zatwierdzenie taryf za energię […]
Ministerstwo klimatu i środowiska informuje, że 13 listopada tego roku zostało opublikowane jego rozporządzenie w sprawie opłaty mocowej […]
Sejm zajmuje się projektem nowelizacji ustawy o biokomponentach, w którym ujęto zmianę terminu wejścia w życie nowej opłaty mocowej. Termin […]
Komisja Europejska poinformowała o zatwierdzeniu wsparcia w kwocie 5 mld euro na produkcję energii elektrycznej w kogeneracji oraz ulgi w opłacie […]
Sprawa ulg dla przedsiębiorstw energochłonnych w tzw. opłacie mocowej jest w dyskusji; przedłuża się m.in. wobec obecnych zysków branży […]
Sejmowa Komisja ds. Energii i Skarbu Państwa pozytywnie zaopiniowała we wtorek sprawozdanie specjalnej podkomisji nt. rządowego projektu ustawy o […]
– W Sejmie powstała podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o rynku mocy. Podkomisja ma już za sobą pierwsze […]
Między innymi na temat relacji z resortem energii oraz spekulacji na temat zmiany struktury Urzędu Regulacji Energetyki z prezesem URE Maciejem […]
Niezbędne jest opłacenie nie tylko samej energii, ale też dyspozycyjności źródeł wytwórczych, systemu przesyłowego i dystrybucyjnego. Ma to […]