PSE: W piątek rozpoczyna się certyfikacja aukcji głównej na 2024 rok dostaw

27 sierpnia 2019, 14:00 Alert

Polskie Sieci Elektroenergetyczne przypomniały o rozpoczynającej się 30 sierpnia 2019 r. certyfikacji do aukcji głównej na 2024 rok dostaw. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcji głównej na 2024 rok dostaw, która odbędzie się 6 grudnia 2019 roku.

Rozpoczęcie aukcji

Wnioski o certyfikację będzie można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy do 8 września 2019 r. włącznie. Zgodnie ze szczegółowym harmonogram certyfikacji do aukcji OSP rozpatrzy wnioski o certyfikację nie później niż 8 listopada 2019 r. i w tym terminie ma się zakończyć proces certyfikacji. Aukcja główna rynku mocy na 2024 r. zaplanowana jest na 6 grudnia 2019 r. PSE przyspieszyły ją o kilka dni, by zawrzeć umowy mocowe przed 31 grudnia 2019 r., co umożliwi zastosowanie do nich przepisu art. 22 ust. 5 rozporządzenia 2019/943. Przepis ten głosi, że państwa członkowskie, które stosują mechanizmy typu rynku mocy w dniu 4 lipca 2019 r., muszą je dostosować do nowych przepisów, o ile odpowiednie umowy nie zostaną zawarte przed 31 grudnia 2019 r.

W wyniku pierwszej aukcji rynku mocy na rok 2021 r. zakontraktowano w sumie 22 tys. 427 MW obowiązków mocowych. Aukcję wygrało 160 jednostek rynku mocy – źródeł wytwórczych oraz jednostek DSR – czyli ograniczenia zużycia energii na żądanie. Główną aukcję na 2022 r. wygrało 120 jednostek, zakontraktowano 10,58 GW obowiązków mocowych, a wliczając w to wieloletnie kontrakty z aukcji 2021 r. – na rok dostaw 2022 zawarte zostały umowy mocowe na 23,38 GW. W aukcji głównej na 2023 r. wybrano 94 oferty na 10,631 GW. Sumaryczna wielkość obowiązków mocowych na ten rok – uwzględniając wieloletnie umowy z lat poprzednich – wyniosła 23,215 GW.

CIRE.pl/PSE/Polska Agencja Prasowa

PSE zmieniają termin aukcji głównej rynku mocy na rok dostaw 2024