PSE zmieniają termin aukcji głównej rynku mocy na dostaw w 2024 roku

5 sierpnia 2019, 06:30 Alert
linieenergetyczne

Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy o rynku mocy informują o zmianie daty przeprowadzenia aukcji głównej na rok dostaw 2024. Aukcja odbędzie się 6 grudnia 2019 roku – podają PSE.

PSE informują, że zmieniona data przeprowadzenia aukcji głównej na rok dostaw 2024 umożliwi ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024 oraz zawarcie umów mocowych w terminie przed 31 grudnia 2019 r. umożliwiającym zastosowanie do tych umów przepisu art. 22 ust. 5 Rozporządzenia 2019/943.

PSE zbiera chętnych na rynek mocy

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/CIRE.pl