Puls Biznesu: PGE może poświęcić Exatel dla ratowania KW

8 lipca 2015, 07:44 Alert
Kopalnia Guido

(Puls Biznesu/CIRE)

Jak poinformował „Puls Biznesu”, PGE rozważa oddanie Exatela na potrzeby ratowania bankrutującej Kompanii Węglowej.
Z informacji gazety wynika, że Exatel – spółka telekomunikacyjna PGE mogłaby zostać wniesiona do Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw (FIPP). W 2012 r. wartość księgowa spółki wynosiła ponad 200 mln zł.

FIPP stanowi element nowej koncepcji ratowania KW. Jest to nowo tworzony fundusz należący do Banku Gospodarstwa Krajowego i zarządzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe. FIPP ma inwestować w różne przedsięwzięcia, nie tylko związane z górnictwem węgla kamiennego. PIR i BGK zadeklarowały wniesienie do funduszu 1,5 mld zł. „Puls Biznesu” przypomina, że początkowo KW zachęcała firmy energetyczne do bezpośredniego zakupu jej akcji. Zgodnie z najnowszymi koncepcjami akcjonariuszami węglowej spółki będzie tylko państwowy Węglokoks oraz FIPP. Pomimo wcześniejszego sceptycyzmu koncerny energetyczne mają być bardziej skłonne do zaangażowania się w fundusz niż zakup akcji KW.

Jeden z rozmówców „Pulsu Biznesu” twierdzi też, że zaangażowanie FIPP w wiele pozawęglowych projektów, m.in. w Exatel, pomoże w ewentualnych negocjacjach z Komisją Europejską na tematy związane z pomocą publiczną.