Sąd zablokował wycofanie Energi z giełdy

11 grudnia 2020, 17:45 Alert
Energa EV

Sąd Okręgowy w Gdańsku wstrzymał wykonanie uchwały walnego zgromadzenia Energi dotyczącej wycofania z obrotu giełdowego 269,1 mln akcji spółki – podała Energa w komunikacie. Postanowienie ma zabezpieczyć roszczenia akcjonariuszy spółki. Energa nie zgadza się z decyzją sądu.

Wstrzymanie uchwały

Wykonanie uchwały zostało wstrzymane na czas trwania postępowania. – Spółka nie zgadza się z ww. postanowieniem w całości oraz po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem podejmie stosowne kroki prawne w celu zmiany wydanego postanowienia” – napisano w komunikacie. Informujemy również, że wniosek o zabezpieczenie w ww. sprawie został wniesiony razem z pozwem o uchylenie Uchwały. Spółka nie zgadza się z wniesionym pozwem i złoży odpowiedź na pozew w terminie i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne – napisała Energa.

Walne zgromadzenie Energi zdecydowało 29 października o wycofaniu 269,1 mln akcji spółki z obrotu giełdowego. Sprzeciwy do uchwały zgłosiło kilkunastu akcjonariuszy, w tym pełnomocnicy Metlife OFE i Aviva OFE oraz osoby fizyczne – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Energa zmodernizowała Elektrownię Ostrołęka na potrzeby zielonej transformacji