Saryusz-Wolski wygrał głosowanie ważne dla bezpieczeństwa dostaw gazu do UE

13 września 2016, 07:15 Alert
Jacek Saryusz-Wolski

W poniedziałek 12 września, Komisja Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego (AFET) głosowała nad opinią na temat rozporządzenia o bezpieczeństwa dostaw gazu autorstwa posła Jacka Saryusz-Wolskiego, wiceprzewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej.

41 członków AFET zagłosowało za opinią Polaka, a sześciu było przeciw.

Opinia zakłada m.in wzmocnienie transparentności jednolitego rynku energii oraz budowę mechanizmów bezpieczeństwa gazowego opartych na solidarności Państw Członkowskich w ramach regionów.

Rozwiązania proponowane przez Saryusz-Wolskiego, które przyjęła Komisja, to m.in. absolutne kryterium wielkości kontraktów podlegających kontroli Brukseli, przekazanie jej kompetencji pozwalających na badanie umów pod kątem zgodności z rozporządzeniem o bezpieczeństwie dostaw (SoS), do ustalania warunków współpracy regionalnej w ramach zapewniania bezpieczeństwa dostaw przy braku porozumienia państw członkowskich.

W przekonaniu autora poprawek, solidarność oraz bezpieczeństwo i dywersyfikacja dostaw są jednymi z filarów Unii Energetycznej.

Wynik głosowania w AFET to sygnał dla Francji i Paryża, których posłowie nie sprzeciwili się opinii polskiego posła, że panuje konsensus w sprawie konieczności wzmocnienia mechanizmów solidarnościowych zabezpieczających Unię Europejską przed ewentualnym kryzysem dostaw.

Następnym krokiem będzie przyjęcie opinii Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w PE (ITRE). Ostateczną decyzję w sprawie proponowanych regulacji wzmacniających solidarność podejmie Rada Europejska jesienią.

Parlament Europejski/Wojciech Jakóbik