Sasin: Proste odtworzenie Ministerstwa Skarbu to nie jest właściwy kierunek

29 października 2019, 12:45 Energetyka
Jacek Sasin

Proste odtworzenie Ministerstwa Skarbu w formie, w jakiej funkcjonowało w poprzednich kadencjach, to nie jest właściwy kierunek – powiedział we wtorek w PR24 wicepremier Jacek Sasin. Dodał, że w nowym układzie resortów nie chodzi o odtworzenie Ministerstwa Skarbu, ale o powstanie „zupełnie nowej formuły”.

Rozmowy przed utworzeniem rządu

„Proste odtworzenie Ministerstwa Skarbu w takim kształcie w jakim ono funkcjonowało przez wiele lat, przez różne rządy, to nie pewnie ten kierunek, który jest najwłaściwszy. Takie proste Ministerstwo Skarbu to właściwie tylko nadzór nad spółkami Skarbu Państwa, czyli coś bardzo reaktywnego. Coś co powoduje, że te spółki sobie działają, mają cele, każda sobie te cele określa, a nadzór polega tylko na tym, czy wszystko prawidłowo działa. Myślę, że taki model to nie jest model, który jest dzisiaj najlepszy na te wyzwania, które są przed nami” – powiedział Sasin.

„Potrzeba koordynacji działań, wyznaczania wspólnych celów i pilnowania, żeby te wspólne cele były przez te spółki realizowane w porozumieniu, we wspólnym działaniu. Tak rozumiem tę potrzebę, żeby taki resort rzeczywiście powstawał, który będzie nie tylko nadzorcą, ale będzie przede wszystkim inicjatorem, spoiwem dla działań, które spółki będą podejmować” – dodał.

Sasin zaznaczył, że w nowym układzie resortów nie chodzi o „odtwarzanie resortu skarbu, ale o powstanie zupełnie nowej formuły”. „Nie ma mowy o odtwarzaniu resortu skarbu, bardziej jest mowa o tym, że powstanie nowy gospodarczy resort, który będzie ten potencjał Państwa w gospodarce chciał wykorzystać dla zwiększenia tempa wzrostu gospodarczego” – powiedział.
Polska Agencja Prasowa

RAPORT: Kto będzie zarządzał polską energetyką?