Senat nie zgłosił poprawek do ustawy naftowej. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo energetyczne Polski

17 lutego 2022, 07:15 Alert
senat
Senat RP. Fot. Wikipedia

Podczas środowego głosowania, Senat opowiedział się za przyjęciem ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Głównym celem ustawy jest stworzenie ram prawnych, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne Polski. Wiceminister Małecki stwierdził, że ustawa ułatwi prace, w efekcie których zostanie dostosowany magazyn w Górze, należący do grupy PKN Orlen. Zmiany przyspieszą wydobycie zapasów ropy naftowej oraz paliw.

Nowelizacja naftowa poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski

– Senat nie wniósł w środę poprawek do nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Obecnie magazyny gromadzą zapasy pozwalające funkcjonować gospodarce przez 90 dni – informował wiceminister w ministerstwie aktywów państwowych Maciej Małecki.

– W obu przypadkach chodzi o dojście do możliwości uruchomienia zapasów w ciągu 90 dni. W przypadku ropy naftowej mamy dwa szczeble: 150 dni od pierwszego stycznia 2024 roku i docelowe 90 dni od pierwszego stycznia 2029 roku. Dla paliw ma to być 90 dni od pierwszego stycznia 2024 roku. Żeby to się udało potrzebna jest modernizacja, by pozyskać dodatkowe wolumeny solanki na potrzeby wytłaczania ropy i paliw ponad obecne możliwości eksploatowanych złóż w Górze i Mogilnie – wyjaśnił wiceminister.

Zmiany prawne zapewnia również możliwość rozbudowy pojemności magazynów gazu ziemnego. Rozbudowa jest konieczna gdyż pozwoli zapewnić optymalne i stabilne zarządzanie systemem gazowym, co jest konieczne zważając na wzrost popytu gazu w Polsce.

W przypadku ropy i paliw ustawa będzie działa w odniesieniu do już istniejących magazynów, które aktualnie nie dają możliwości wydobycia posiadanych zapasów w czasie w jakim powinno się je wydobywać.

Po wprowadzeniu rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa energetycznego państwa możliwe będzie przyspieszenie prac, które prowadził Orlen bez specustawy.

Według wiceministra Macieja Małeckiego, magazyny gromadzą zapasy pozwalające funkcjonować gospodarce przez 90 dni. Dodał też, że za infrastrukturę strategiczną odpowiada pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Polska Agencja Prasowa/Aleksander Tretyn 

Nowela prawa ma ułatwić wykorzystanie magazynów gazu i ropy w Polsce