Senat poparł własny projekt noweli łagodzącej ustawę odległościową

18 czerwca 2021, 17:45 Alert

Senat poparł w piątek projekt złagodzenia restrykcji tzw. ustawy odległościowej, ograniczającej możliwości budowy elektrowni wiatrowych na lądzie. W przedsięwzięciu chodzi o ograniczenie zakazu budowy budynków w pobliżu istniejących wiatraków – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

fot. Pixabay

PAP podkreśla, że projekt jest inicjatywą ustawodawczą Senatu. Za nim głosowało 51 senatorów, przeciwko było 42, wstrzymało się sześć osób. Teraz dokument trafi do Sejmu.

Zgodnie z proponowaną regulacją, w ustawie odległościowej złagodzeniu miałaby ulec „odwrotna zasada 10H”, która przewiduje zakaz wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka, do najwyższego punktu osiąganego przez obracające łopaty.
Ustawa odległościowa z 2016 r. wprowadziła zakaz budowy wiatraków w odległości 10H od zabudowań w ten sposób, że przepis ten działa w dwie strony. Nie można zatem postawić budynku w odległości mniejszej niż 10H od istniejącego wiatraka – podaje PAP.

Senat proponuje w swoim projekcie taką modyfikację zapisów ustawy odległościowej, by niespełnienie kryterium 10H nie mogło stanowić przesłanki odmowy wydania decyzji o WZ albo pozwolenia na budowę, o ile odległość od turbiny wiatrowej jest większa niż 5H. Odległość 5H zdefiniowano analogicznie jak 10H.

Polska Agencja Prasowa/Jędrzej Stachura

Nowa dyrektywa ma pozwolić na 40 procent udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 2030 roku