Sikorski: Potrzebujemy wspólnego zakupu paliw

3 lipca 2014, 07:15 Energetyka
Radosław Sikorski

To, czego potrzebujemy, to stworzenie systemu wspólnego hurtowego zakupu paliw, w celu uzyskania najlepszej ceny dla wszystkich państw UE oraz absolutnej przejrzystości zawieranych umów – podkreślił minister Radosław Sikorski 2 lipca w czasie spotkania z norweskim ministrem ds. Europejskiego Obszaru Gospodarczego i UE Vidarem Helgesenem.

Jak zaznaczył minister Sikorski, „wielu państwom wydawało się, że UE już ma europejski rynek energetyczny, ponieważ rozbudowuje połączone sieci przesyłowe i terminale. To jednak za mało.” Komentując projekt europejskiej unii energetycznej minister Helgesen powiedział: – Zdajemy sobie sprawę ze wzrastającego politycznego znaczenia współpracy energetycznej w Europie.

Jednym z głównych tematów rozmowy była też norweska strategia zacieśnienia współpracy z UE i EOG. – Norwegia nie jest członkiem UE, ale też nie możemy powiedzieć, że jesteśmy poza nią. Mamy najwyższy stopień zintegrowania najbardziej kluczowych polityk unijnych wśród państw EFTA – powiedział Helgesen. Podkreślił, że Norwegia ogromną wagę przywiązuje do relacji z ważnymi państwami unijnymi, jakim jest Polska.

– Dziękuję za otwartość i gościnność wobec Polaków pracujących w Norwegii, którzy stanowią obecnie największą mniejszość narodową – zaznaczył minister Sikorski. Norweski minister zauważył, że przyczyniają się oni mocno do rozwoju gospodarki, co widać w wielu rejonach kraju. Ministrowie rozmawiali również o znaczeniu wolności przepływu osób dla budowy jednolitego rynku europejskiego oraz podsumowali sytuację w regionie.

Odnieśli się również do bardzo dobrej współpracy przy realizacji projektów finansowanych z funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. – Niezależnie od dotychczasowej formuły, rozważamy możliwość włączenia się w proces wyrównywania różnic na Ukrainie, w Gruzji i Mołdawii, które po podpisaniu umów stowarzyszeniowych z UE, stają się partnerami w ramach europejskiej współpracy – zapowiedział minister Helgesen.

Sikorski odbył także spotkanie ze swoim cypryjskim odpowiednikiem. Jak podaje PAP – W obecnej sytuacji geopolitycznej najbardziej istotne jest skoncentrowanie się na strategicznych projektach energetycznych i pogłębienie integracji rynków energetycznych – powiedział minister Radosław Sikorski w rozmowie z ministrem spraw zagranicznych Republiki Cypryjskiej Ioannisem Kasoulidesem.

Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych