Steinhoff: Restrukturyzacja górnictwa musi być realizowana cały czas

4 września 2017, 13:00 Energetyka
Węgiel kopalnia
fot. pixabay.com

Mamy zdecydowanie lepszy okres dla górnictwa węgla kamiennego, choć trzeba odrębnie oceniać sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), a odrębnie górnictwo węgla energetycznego. W tym inna jest sytuacja Bogdanki, inna Silesii, inna górnictwa w Tauron Wydobycie, jeszcze inna Polskiej Grópy Górniczej ( PGG) – pisze Janusz Steinhoff, b. wicepremier, minister gospodarki.

JSW osiągnęła potężny sukces, 1,43 mld zł zysku netto, wobec blisko 150 mln zł straty netto w ubiegłym roku. Zarząd spółki podał, że osiągnął cenę węgla koksowego w I półroczu br. o ponad 135 proc. wyższą, niż w I półroczu 2016 r. Sukces ma dwie przyczyny – po stronie JSW jest sprawne zarządzanie po restrukturyzacji. Po stronie rynku duży popyt przemysłu stalowego i duży wzrost ceny węgla koksowego na rynkach. Grupa JSW podała, że osiągnęła cenę węgla koksowego w I półroczu br. o ponad 135 proc. wyższą, niż w I półroczu 2016 r. Najprawdopodobniej JSW wygeneruje za ten rok zysk netto przekraczający 2 mld zł. Jak w latach najlepszej koniunktury.

Jednak Jastrzębska Spółka, jak żadna inna firma węglowa w Polsce, jest uzależniona od koniunktury w światowym przemyśle stalowym. Ta koniunktura może nie trwać długo, JSW musi już teraz przygotowywać się na znacznie gorsze czasy. Wydaje się, że obecny zarząd prowadzi racjonalną politykę wykupując przed terminem obligacje, aby zapewnić sobie możliwość finansowanie w długoletniej perspektywie.

PGG boryka się z problemami z wydobyciem, a przyczyną tych problemów jest zaniechanie inwestycji w nowe złoża przez poprzedni rząd koalicji PO-PSL. Grupie trudno będzie się uporać z tymi problemami, aby osiągnąć do końca tego roku zakładany plan wydobycia 32 mln ton węgla energetycznego. Jednak po głębokiej restrukturyzacji Polska Grupa Górnicza w I półroczu br. zanotowała 8 mln zł zysku netto. Jeśli rozpocznie się wzrost inwestycji w nowe złoża, przy poprawie ceny węgla energetycznego na rynkach do ponad 80 dol. – PGG ma stabilne perspektywy. Jednak wygląda na to, że nie obejdzie się na polskim rynku bez importu. Pytanie o to, skąd będzie ten węgiel.

Lepsza koniunktura i dobre wyniki górnictwa węgla kamiennego muszą być wykorzystane na inwestycje w odtworzenie wydobycia i dalszą restrukturyzację branży. Restrukturyzacja musi być realizowana cały czas. Kopalnie trwale nierentowne z przyczyn ekonomicznych albo gdzie kończą się zasoby, muszą być likwidowane. Jednocześnie koniecznie trzeba inwestować w nowe złoża, w kopalnie mające przyszłość. A także trzeba przygotowywać się na czas, kiedy światowe ceny znowu spadną, czyli pamiętać, że restrukturyzacja branży jest immanentną cechą jej dobrego zarządzania. Bez ulegania nieracjonalnym postulatom płacowych. Trzeba za to dążyć do takich zmian organizacji pracy, które umożliwią zdecydowaną poprawę konkurencyjności i wydajności. Tak, jak to osiągnięto w kopalniach Bogdanka i Silesia. Warto wrócić do sześciodniowego tygodnia pracy kopalń przy pięciodniowym tygodniu dla górników. Wzorem Silesii.