Powstaną specjalne strefy energetyczne, zakłady przemysłowe mogą liczyć na niższe rachunki

6 września 2023, 14:16 Alert

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska – Trzeciakowska wraz z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym i Gaz-Systemem informuje, że w północnej Polsce ma powstać 6 specjalnych stref energetycznych. Mają zachęcić przemysł do inwestycji dzięki niższym cenom energii, nawet o 30 procent.

energetyka
fot. Pixabay

Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska zapowiedziała powstanie specjalnych stref energetycznych. Na obecną chwilę proponowane lokalizację to Słupsk Redzikowo, Suwałki, Ostaszewo I i II (okolice Torunia), Szubin (okolice Bydgoszczy) i Olsztyn. Kluczem wyboru lokalizacji są duże źródła energii, albo powstałe albo mające powstać np. farmy wiatrowe, fotowoltaiczne czy planowane elektrownie jądrowe. Dzięki istniejącej już infrastrukturze energetycznej i gazowej powstanie stref oraz zakładów będzie tańsze i korzystne. Rząd chce aby strefy zaczęły funkcjonować od następnego roku.

Zakłady przemysłowe zlokalizowane w specjalnych strefach energetycznych będą mogły liczyć na mniejsze opłaty jakościowe i opłatę sieciową zmienną. Dodatkowo obszary mają cechować się dobrą komunikacją drogową i kolejową a inwestorzy mają mieć możliwość przyłączenia do sieci Gaz-Systemu.

– Strefy będą umieszczone w specjalnych miejscach w kraju. Inwestorzy w kraju będą mogli korzystać ze specjalnych cen energii. Strefy będą powstawały w całej Polsce. miejsca które zostały wybrane są bardzo dobrze skomunikowane. Inwestorzy którzy będą prowadzić tam inwestycje w tych strefach będą mogli liczyć na niższe ceny energii. Chcemy aby te strefy zaczęły funkcjonować od przyszłego roku – mówiła pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

– Wyznaczone obszary będą takimi miejscami gdzie inwestorzy będą mogli liczyć na niższe ceny a z drugiej strony będzie to korzyść dla systemu. Dzięki wyższemu zużyciu punktowemu. Lokalne gospodarki również będą miały impuls rozwojowy. Chcemy punktować również magazynowanie energii. Wybraliśmy sześć punktów. Mamy nadzieję, że od pierwszego stycznia będę już te miejsca funkcjonowały. Analizowaliśmy również możliwość zdobycia gruntów. Uważam, że ten pomysł będzie dużym impulsem – dodała minister Trzeciakowska.

– Strefy zostały zlokalizowane w oparciu o dostępność infrastruktury przesyłowej gazu. Nie patrzymy tylko z perspektywy bezpieczeństwa energetycznego. Patrzymy również na rozwój gospodarczy. Patrzymy aby paliwo gazowe służyło również rozwojowi gospodarczemu. Z tego względu zlokalizowane strefy energetyczne będą mogły korzystać z dywersyfikowanego gazu. Niedawno podpisano nowelizację prawa energetycznego – wprowadzono możliwość stosowania piaskownic regulacyjnych, które prezes URE będzie mógł zastosować dla stref energetycznych. Rozwiązanie będzie miało korzyść zarówno dla systemu energetycznego jak i dla odbiorców. Cały system z uwagi na więcej wolumenu energii i gazu przesyłanego osiągnie korzyści przez efekt skali – wyjaśnił Paweł Pikus, wiceprezes zarządu Gaz-System.

– Cena energii będzie obniżona o 30 procent – powiedziała minister Trzeciakowska – braliśmy pod uwagę kolej, drogi, dostęp do energii odnawialnej. Sześć stref energetycznych to początek, jeżeli projekt okaże się atrakcyjny inwestycyjnie to będziemy prowadzić kolejne analizy. W strefach proponujemy 1,6 GW – dodała.

– Dzięki specjalnym strefom energetycznym inwestorzy zyskają istotny bodziec do lokalizacji inwestycji w miejscach najbardziej korzystnych z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego. W zamian będą mogli liczyć na obniżenie rachunków za energię elektryczną. To rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedstawicieli przemysłu – mówiła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

– Powstanie dużych odbiorców energii elektrycznej w pobliżu miejsc, w których jest ona wytwarzana w połączeniu z budową magazynów energii poprawi efektywność wykorzystania infrastruktury przesyłowej oraz zmniejszy potrzeby w zakresie inwestycji w sieć. Nasze działania koordynujemy z operatorami systemów dystrybucyjnych, których zadaniem będzie weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostosowania ich do projektowanych stref – mówił Włodzimierz Mucha, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych odpowiedzialny za obszar inwestycji.

– Część inwestorów poszukuje lokalizacji, w których będą mieli dostęp zarówno do energii elektrycznej, jak i gazu. Aby odpowiedzieć na te oczekiwania, część stref zostanie wyznaczona w miejscach, w których sieć gazowa umożliwia przyłączenie dużych odbiorców – dodał Paweł Pikus, wiceprezes Gaz-Systemu.

Polska Agencja Prasowa / Polskie Sieci Energetyczne / Marcin Karwowski