TAG: Biomasa
Podczas konferencji Polski Kongres Energii Odnawialnej w Krakowie przewodniczący sejmowej komisji ds. energetyki, poseł Andrzej Czerwiński […]
Zdaniem Macieja Gołębiewskiego z Grupy Bio Alians zajmującego się rozwijaniem inwestycji w biogazownie, proponowana nowelizacja ustawy o […]
Ministerstwo Gospodarki przedstawiło zrewidowany projekt nowelizacji ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Zdaniem Kamila Jankielewicza […]
Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej Arkadiusz Sekściński ocenia, że rzetelne rozliczanie współspalania jest niezbędne.
Przyciągnięcie inwestycji w wiatraki czy biogazownie może przynieść wpływy w postaci podatków oraz dodatkowych miejsc pracy w gminie […]
KOMENTARZ Rafał Zasuń WysokieNapięcie.pl Spór między elektrowniami spalającymi biomasę a Ministerstwem Gospodarki o nieprawidłowo wprowadzone […]
– Dobrym pomysłem byłoby grupowanie się producentów polskiej biomasy w stowarzyszenia czy konsorcja, które mogłyby oferować zakładom […]
Rząd pracuje nad zmianą systemu dofinansowania energetyki odnawialnej. Po wielomiesięcznych konsultacjach społecznych i międzyresortowych […]