TAG: Daniel Ozon

Były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Daniel Ozon, odwołany w czerwcu ze stanowiska przez radę nadzorczą firmy, nie otrzymał […]
List zarządu JSW do załogi i zapowiedź wypłaty premii miały uspkoić napiętą sytuację w spółce po odwołaniu prezesa Daniela Ozona […]
We wtorek, 11 czerwca br. rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjęła uchwały wprowadzające zamiany w zarządzie JSW – czytamy […]
Górnicy i związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą protestowali dziś w Warszawie. Pikieta przed siedzibą Ministerstwa Energii ma […]
Związek zawodowy „Kadra”, działający przy Kopani Pniówek wchodzącej w skład Jastrzębskiej Spółki Węglowej ujawnił pismo w […]
Decyzja ministra środowiska o przyznaniu Jastrzębskiej Spółce Węglowej koncesji na wydobywanie węgla ze złoża Bzie Dębina 1-Zachód jest […]
Dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, która prowadzi rozmowy z firmą Prairie Mining na temat projektów górniczych Dębieńsko i Jan Karski, […]
JSW rozmawia z Prokuratorią Generalną o potencjalnej emisji akcji, która pozwoliłaby utrzymać Skarbowi Państwa kontrolę 50 proc. plus 1 […]
W porządku obrad zaplanowanego na czwartek posiedzenia rady nadzorczej JSW jest punkt odnośnie zmian w zarządzie spółki – donosi […]
Kolejny raz wraca sprawa zmian w zarządzie Jastrzębskiej Spółce Węglowej, a związki zawodowe domagają się przejęcia nadzoru nad spółką […]
– JSW rozumie konieczność transformacji. Spojrzeliśmy inaczej na nasze produkty uboczne i dostrzegliśmy w nich ogromną wartość, […]
Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej, podczas której odniósł się do […]
Na piątek zaplanowano posiedzenie rady nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według informacji „Parkietu” w porządku obrad […]
W Jastrzębskiej Spółce Węglowej trwa kontrola zlecona przez jej radę nadzorczą – potwierdził minister energii Krzysztof Tchórzewski, […]