TAG: E-myto
– Gdyby umożliwiało to prawo moglibyśmy tak rozbudować viaToll by móc rozpocząć pobór opłat także od samochodów osobowych. Nie […]
– Punkty ręcznego poboru opłat na autostradach są uprzykrzającym życie anachronizmem. Może się okazać, że zbudowaliśmy autostrady, […]
– Podsumowując największe osiągnięcia systemu viaTOLL, przede wszystkim wskazać należy, że system zapewnia zwiększenie efektywności […]
– Tematem numer jeden będzie raczej ożywienie gospodarcze i idący za tym wzmożony popyt na usługi logistyczne – mówi o […]
– Około 600 km nowych dróg – taki jest plan rozszerzenia systemu viaTOLL na przyszły rok, tylko o drogi nowobudowane i nowooddawane do […]
– Należy rozdzielić Informację pokontrolną, czyli gotowy od sierpnia br. dokument, będący zbiorem ustaleń i wniosków z kontroli, od […]
– Informacja pokontrolna odwzorowuje tematykę kontroli, zawartą w programie. Jest skierowana głównie do specjalistów, podmiotów […]
W swojej ocenie raportu NIK nt. systemu e-myta prezes Izby, Krzysztof Kwiatkowski zwraca uwagę głównie na problemy dotyczące bramownic, za które […]
Ogłoszony we wtorek raport Najwyższej Izby Kontroli na temat systemu viaTOLL komentuje prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski: […]
KOMENTARZ Krzysztof Przybył Prezes Fundacji „Teraz Polska” Pamiętają Państwo film Goodbye Lenin? Ten, w którym zasłużona […]
– Krajowy System Zarządzania Ruchem (KSZR) to coś więcej, niż tylko nowoczesne, europejskie rozwiązanie. Prawidłowo wdrożony może stać […]
Ministerstwo Transportu – po naciskach ekspertów, branży transportowej i licznych publikacjach medialnych – pracuje nad zmianą przepisów, […]
Co oznacza zwolnienie GDDKiA z obowiązku przeznaczania środków z e-myta na inwestycje drogowe po dokonanej nowelizacji ustawy o autostradach […]
KOMENTARZ Eryk Kłossowski – adwokat i publicysta Wiceminister transportu na posiedzeniu Sejmu w miniony czwartek poinformowała, że do końca […]