Autor: Marcin Roszkowski
Zajmując się energetyką od kilkunastu lat, patrzę z nadzieją na perspektywy całego sektora. Pozwalam sobie skierować kilka rad, które w mojej […]
Jeżeli chcemy mieć więcej zielonej energetyki w Polsce, Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego przejmująca węgiel jest niezbędna, […]
Wybory zbliżają się nieubłaganie, a harmonogram prac nad legislacją w przypadku niektórych ustaw ważnych z perspektywy polskiej energetyki […]
We wrześniu 2021 roku w Polsce było zainstalowanych 705 tys. instalacji prosumenckich, we wrześniu 2022 roku było to już 1,15 mln instalacji. To […]
Wyniki koncernów paliwowych za III kw. pokazują wyraźny wzrost zarówno zysków, jak i marży rafineryjnej – ocenił prezes Instytutu […]
PGNiG przygotowujący się do połączenia z Orlenem zdołał zabezpieczyć nowy kontrakt na dostawy gazu z Norwegii. Po połączeniu obie firmy […]
Inflacja oraz wojna spowodowały, że coraz trudniej operatorom systemu dystrybucyjnego osiągnąć efektywność ekonomiczną przyłączenia nowych […]
Rosyjskie surowce finansują agresję wobec różnych sąsiadów – nie tylko wobec Ukrainy, ale też Gruzji, krajów bałtyckich i innych, […]
Reżim Putina brutalnie zaatakował Ukrainę, burząc dotychczasowy porządek w Europe. Przywódca Rosji wykorzystał moment, w którym skumulowały […]
– W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę zasadne jest pytanie czy w ogóle Gazprom powinien pozostać w akcjonariacie spółki EuRoPol Gaz […]
Niecertyfikowanie Nord Stream 2 nie oznacza rozmontowania gazociągu, jednak jest to włączenie się Niemców do działań solidarnościowych Unii […]
Popyt na węgiel do celów energetycznych w Polsce spadnie do 25,5-43,3 mln ton w 2030 roku, w zależności od scenariusza zapotrzebowania na ten […]
– Wzrost cen węgla wywołany kryzysem energetycznym staje się dla niektórych wymówką do zatrzymania niezbędnych reform w górnictwie i […]
Obecny kryzys energetyczny w Europie powinien zmusić decydentów Wspólnoty do przemyślenia dotychczasowej polityki energetyczno-klimatycznej UE […]
– Relacje między rządem a górnikami to zamknięte koło: związkowcy nie widzą alternatywnej oferty, więc bronią status quo. Politycy, […]