TAG: Elżbieta Bieńkowska

Europejscy producenci motoryzacyjni muszą przyspieszyć w dziedzinie samochodów nieemisyjnych, jeżeli tego nie zrobią za kilkanaście lat […]
W projekcie Unii Energetycznej, nad którym pracuje Komisja Europejska ma się znaleźć między innymi zapis o przejrzystości cenowej na rynku gazu […]
KOMENTARZ Krzysztof Przybył Prezes Fundacji „Teraz Polska” Minister finansów Mateusz Szczurek zapowiedział, że celem rządu jest to, […]
– W przestrzeni publicznej od dawna pojawiają się głosy na temat wadliwej struktury grupy kapitałowej PKP. Szczególnie mocne słowa […]
– Należy rozdzielić Informację pokontrolną, czyli gotowy od sierpnia br. dokument, będący zbiorem ustaleń i wniosków z kontroli, od […]
Na swoim blogu Konrad Niklewicz, doradca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wytyka nieścisłości w zarzutach prezesa PiS Jarosława […]
KOMENTARZ Marcin Rosołowski Dyrektor w agencji AM Art-Media   Bądźmy szczerzy – dokonywana w świetle reflektorów rekonstrukcja rządu […]