TAG: Go India

– Polska przywiązuje duże znaczenie do wzmocnienia współpracy gospodarczej z rynkiem o dużym potencjałem rozwojowym, jakim są Indie – […]
Aktywizacja polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej to główne tematy konferencji „Poland Go India”. Atrakcyjność rynku […]
Rozwój współpracy gospodarczej (sektor rolno-spożywczy) i inwestycyjnej z Indiami, w szczególności ze stanem Pendżab, to temat seminarium […]
– Indie są jednym z kluczowych strategicznych partnerów Polski w Azji Południowej. Dlatego w ramach programu Go India chcemy zaproponować […]