TAG: Karta Energetyczna

Arbitraż w ramach WTO (World Trade Organisation) dotyczący zgodności znowelizowanej dyrektywy gazowej rozpocznie swą formalną pracę po zbadaniu […]
Unia Europejska planuje zrewidować zapisy Karty Energetycznej (Energy Chart Treaty), ponieważ mogą one uderzyć w plany transformacji energetycznej.