TAG: Klimatyczny Fundusz Społeczny

Poseł do Parlamentu Europejskiego Henrike Hahn z partii Zielonych przebywa w Polsce by rozmawiać o transformacji energetycznej. Należy do Komisji […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę utworzenia Społecznego Funduszu Klimatycznego (dalej jako […]
Polska powinna już teraz zwiększyć ambicje krajowej polityki redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej w sektorach non-ETS, z […]