TAG: Kozienice-Miłosna

200 słupów i 1300 km przewodów z użyciem 6000 ton stali i 10 tysięcy metrów sześciennych betonu. Oto nowa linia elektroenergetyczna 400 kV […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły nowy model inwestycji. Linie elektroenergetyczne mają powstawać efektywnie. Opowiada o tym Andrzej […]
– Wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie był kolejną okazją do promocji partii Kukiz’15 przy użyciu populistycznych argumentów […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog ze społecznościami lokalnymi ws. inwestycji związanej z modernizacją linii 400 kV […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) kontynuują dialog w sprawie inwestycji w strategiczną linię 400 kV Kozienice-Miłosna […]
W marcu br. Rada Nadzorcza PSE zatwierdziła nową strategię PSE. Rynek energii elektrycznej stoi u progu znaczących zmian technologicznych i […]
Linia 400 kV Kozienice-Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia […]
Zapewnienie bezpiecznych dostaw prądu m.in. do aglomeracji warszawskiej i krakowskiej – taki jest cel noweli specustawy przesyłowej, którą […]
Trwają analizy techniczne w związku z planowaną modernizacją istniejącej linii 400 kV Kozienice–Miłosna. Zaprojektowana i wybudowana zgodnie […]
Uchwalona w 2015 roku specustawa przesyłowa została znowelizowana przez Sejm ustawą 26 luteg br. ma pomóc w przyśpieszeniu budowy sieci […]
PAP podaje, że Sejm uchwalił 24 lutego nowelizację specustawy przesyłowej. Na liście inwestycji w sieci energetyczne najwyższych napięć […]
Wczoraj (23 lutego) Sejm w drugim czytaniu rozpatrzył poselski projekt nowelizacji ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w […]