TAG: Szwecja
Polska gospodarka znajduje się w przełomowym momencie. Jej rozwoju nie można już opierać na taniej sile roboczej, bo wynagrodzenia są coraz […]
Globalne cele ograniczania emisji dwutlenku węgla powinny być bardziej ambitne, na wzór europejskich, ale powinny uwzględniać różnice miedzy […]
Najwyższa Izba Kontroli i Bank Światowy chcą współpracować przy podnoszeniu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obie instytucje mają podobne […]
– Dyskusja o szansach i zagrożeniach wynikających z polityki klimatycznej pomija interesy krajowe, przede wszystkim gospodarcze. W […]
(Financial Times/Minning.com/Teresa Wójcik) Niemieckie władze perswadują Szwedom, aby nie porzucali zaplanowanych inwestycji w energetykę […]
Saab zauważył, że wdrażany w polskiej marynarce, program modernizacyjny „Orka” (w przetargowej grze liczą się oprócz Szwedów dwaj […]
Szwedzka policja, organy celne oraz straż przybrzeżna zaobserwowały, że miejscami, w których częściej można spotkać pijanych kierowców, […]
Wraz z ociepleniem klimatu rośnie dostępność Arktyki oraz jej znaczenie ekonomiczne. Ministerstwo Gospodarki chce zachęcić polskie […]
KOMENTARZ Bartosz Sawicki Gazlupkowy.pl 3Legs Resources poinformował o wycofaniu się z dalszych pac poszukiwawczych za gazem ziemnym z łupków […]
KOMENTARZ Teresa Wójcik, Wojciech Jakóbik BiznesAlert.pl Unia Europejska przyjęła warunkowo nowe sankcje przeciwko Rosji. Niektóre kraje […]
KOMENTARZ Wojciech Jakóbik Redaktor naczelny BiznesAlert.pl Unia Europejska proponuje Rosjanom powrót do rozmów gazowych z Ukrainą. Warunkuje […]
Unia Europejska promuje wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Podkreśla się, że zdecentralizowanie wytwarzania energii niesie ze sobą […]
„W nowej kadencji instytucji unijnych w obszarze energetyki i klimatu niewiele się zmieni” – twierdzi Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu […]
Jak wynika z opublikowanego 19 czerwca sprawozdania Komisji w sprawie monitorowania rozwoju rynku przewozów kolejowych (składanego co dwa […]
KOMENTARZ Piotr Stępiński BiznesAlert.pl Ostatnie wydarzenia na Ukrainie doprowadziły do redefinicji pojęcia bezpieczeństwa, zarówno pod […]