TAG: TEN-T
Finansowanie infrastruktury transportowej za pomocą Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych to jeden z głównych tematów panelu […]
Oddany 24 lipca 2015 r. do ruchu odcinek, to ostatni z budowanej drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała-Żywiec, o łącznej długości 15,56 km.
30 czerwca 2015 r. Rada Ministrów zatwierdziła plany prac dla dwóch korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) […]
– Projekt S7 jest jednym z 4 zainicjowanych przez MG projektów rozwoju aktywności gospodarczej wzdłuż dróg ekspresowych. Infrastruktura to […]
Wdrażanie nowej sieci TEN-T w celu wykorzystania zrównoważonego rozwoju terytorialnego i gospodarczego, a także kwestie związane z […]
Ministrowie transportu 12 państw członkowskich UE, dyrektorzy i ponad 1000 podmiotów z sektora transportu spotkało się dziś w Rydze na […]
Rozwijanie połączeń transportowych między Polską i Unią Europejską a Chinami, w tym projektu „Pas i Szlak”, to główny temat spotkania […]
Na kilka lat spowolnią inwestycje w polskim lotnictwie. Po zakończeniu dużych projektów finansowych z perspektywy budżetowej Unii Europejskiej […]
Polska branża transportowa nie ma lekko. Niemiecka płaca minimalna dla polskich kierowców czy rosyjskie embargo uderzające rykoszetem w […]
(CIR) Rada Ministrów zapoznała się z informacją na temat planów pracy dla przebiegających przez Polskę korytarzy sieci bazowej TEN-T […]
Czwarty pakiet kolejowy oraz rozwój polityki transportowej UE i jej wkład w konkurencyjność Unii Europejskiej to główne tematy obrad unijnej […]
(ministerstwo infrastruktury i rozwoju) Plany Komisji Europejskiej w zakresie polityki transportowej w 2015 r., rozwój infrastruktury transportowej, […]
Komisja Europejska określa priorytety w dziedzinie infrastruktury oraz potrzeby inwestycyjne dla Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) do […]
KOMENTARZ Dr Michał Beim Instytut Sobieskiego Zanieczyszczenie środowiska jest problemem, który dotyczy wielu sektorów na całym na świecie […]
Branża kolejowa w Europie Wschodniej znajduje się w okresie coraz bardziej intensywniej modernizacji, głównie dzięki planom rządowym, które […]