TAG: UZP

OŚWIADCZENIE Najwyższa Izba Kontroli Skontrolowane jednostki publiczne prawidłowo udzielały zamówień publicznych na usługi zewnętrzne. Jednak […]
Rada Zamówień Publicznych Konfederacji LEWIATAN – na podstawie obszernej analizy funkcjonowania rynku po nowelizacji ustawy Pzp – opracowała […]
(PZPB/PAP) Nowa ustawa o systemie zamówień publicznych, która wdroży unijne regulacje upraszczające i uelastyczniające postępowania w […]
Pomimo ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wciąż są duże problemy z przetargami. Na ich rozstrzygnięcie trzeba […]
Podczas VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, w panelu „Infrastruktura w Europie Centralnej” uczestniczył Alfred Watzl, członek […]
NIK apeluje o stworzenie urzędu, który kontrolowałby przetargi i na bieżąco udoskonalał prawo z nimi związane. Krzysztof Kwiatkowski, prezes […]
– Ostatnie posiedzenie zespołu rządowego rozpatrującego projekt nowego prawa zamówień publicznych, uwzględniający propozycje grupy […]
Wkrótce wejdzie w życie ustawa, czekająca obecnie na podpis prezydenta, regulująca, w ramach rynku zamówień publicznych, płatności dla […]
Chaos w pracach nad Prawem zamówień publicznych. Nad kilkunastoma projektami jego nowelizacji pracuje właśnie Sejm. Dodatkowo Urząd Zamówień […]
Przyczyn jest kilka. Po pierwsze najtańszy projekt to jest zły projekt. W praktyce bowiem zamawiający przeprowadza konkurs na najtańszego […]
KOMENTARZ Rafał Sebastian Bałdys, Polski Związek Pracodawców Budownictwa   Jak system zamówień publicznych wpływa na rozwój konkurencji w […]
Dziś Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem przygotowanym przez Urząd Zamówień Publicznych. Dotyczy on zmian w przepisach […]
Codzienny przegląd mediów Biznes Alert Komisja Europejska przedstawia wyniki łupkowej ankiety (PAP) Z ankiety w sprawie gazu łupkowego […]