Thaler: Do 2025 roku udzial OZE w miksie wzrośnie ponad dwukrotnie

3 lutego 2015, 14:57 Energetyka

W ostatnim dziesięcioleciu doszło do znacznych zmian w polityce dotyczącej energetyki odnawialnej. Wcześniej mniej niż 50 krajów na całym świecie stosowało politykę wspierania energetyki odnawialnej; obecnie jest ich już ponad 130. W rezultacie wsparcia politycznego i finansowego inwestycje w odnawialne źródła energii znacznie wzrosły w ostatnich latach. Unia Europejska wyznaczyła nawet strategię rozwoju energetyki, zgodnie z którą udział energetyki odnawialnej w zużyciu energii ma być zwiększony do 20 procent do 2020 roku. W związku z tym, poszczególne państwa członkowskie wyznaczyły cele w zakresie zużycia energii ze źródeł odnawialnych, które sięgają od 10 procent na Malcie do 49 procent w Szwecji.

Turbiny wiatrowe w Austrii

Nowa analiza przeprowadzona przez Frost & Sullivan pt. „Prognozy rynku energii odnawialnej przeprowadzone w 2014 roku”, (ang. Annual Renewable Energy Outlook 2014) prognozuje ponad dwukrotny wzrost mocy zainstalowanej energetyki odnawialnej z 1566 gigawatów (GW) w 2012 r. do 3203 GW w 2025 roku, z uwzględnieniem średniej rocznej stopy wzrostu na poziomie 5,7 procent.

Oczekuje się, że fotowoltaika odpowiadać będzie za 33,4 procent całości nowych mocy w energetyce odnawialnej w okresie 2012-2025. Tuż za nią jest energetyka wiatrowa, której udział wynosić będzie 32,7 procent, wyprzedzając tym samym hydroenergetykę, której udział w rynku energii odnawialnej osiągnie poziom 25,3 procent. Na pozostałe technologie odnawialne przypadnie 8,6 procent nowych zdolności. Jednak na perspektywy odnawialnych źródeł energii negatywnie wpływają trudności gospodarcze w wielu częściach świata. W znacznej części świata zachodniego, słaba koniunktura negatywnie wpłynęła na programy wsparcia, które nadal będą niezbędnym warunkiem opłacalności wielu instalacji wytwarzania energii odnawialnej do momentu osiągnięcia parytetu sieciowego.

„Siłą rzeczy następuje więc stopniowy wzrost udziału państw rozwijających się w rynku energetyki odnawialnej” – stwierdza Harald Thaler, Dyrektor zespołu ds. energetyki z londyńskiego biura Frost & Sullivan. „Ze względu na urbanizację, rosnące zaludnienie, zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego i silny rozwój gospodarczy, regiony takie jak Azja, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód i Afryka mają coraz większy udział we wzroście potencjału energetyki odnawialnej”.

Kraje rozwijające się stosują technologie energetyki odnawialnej na coraz bardziej masowym poziomie ze względu na spadek kosztów wynikający z innowacji technicznych i korzyści skali z ich masowego wdrożenia. W istocie, globalne zdolności wytwórcze energetyki odnawialnej mają wzrosnąć z 93,7 GW w 2012 r. do 668,4 GW w 2025 roku. Jednak, podczas gdy fotowoltaika przeżywa istny boom, znaczny spadek cen w obrębie tej technologii znacznie osłabił perspektywy wzrostu rynku skoncentrowanej energii słonecznej (ang. concentrated solar power, CSP).

Globalne zdolności wytwórcze elektrowni wodnych wzrosną z 1085 GW w 2012 roku do 1498 GW w 2025 r., przy czym najbardziej przyczynią się do rozwoju tego segmentu Chiny, Turcja, Brazylia, Wietnam, Indie i Rosja. Rynek morskiej energetyki wiatrowej będzie się rozwijał wolniej niż oczekiwano w związku ze słabnącym wsparciem politycznym w Europie. Globalne zdolności w energetyce wiatrowej wzrosną z 279 GW w 2012 r. do 814 GW w 2025 r. dzięki rozwojowi nowych zastosowań dla małych turbin wiatrowych.

„Europa nadal pozostanie wiodącym regionem w globalnym segmencie energetycznego wykorzystania biomasy, mimo że nowe zdolności w tym segmencie zlokalizowane są w Azji Południowo-Wschodniej, Australii, Ameryce Północnej, Turcji, Islandii i Kenii” – zauważa Thaler. „Po 2025 r., szeroko realizowana będzie też energetyka morska, ze względu na gotowość rządów do wspierania rozwoju nowych technologii.”