Tobiszowski: Los majątku po kopalniach rozstrzygnie się dopiero po fuzji górniczej

27 kwietnia 2018, 15:00 Energetyka
Kopalnia górnictwo
fot. pixabay.com

Projekt specustawy, która ma pomóc w uregulowaniu statusu obarczonych wadami prawnymi pogórniczych nieruchomości, będzie przedstawiony po finalizowanym obecnie włączeniu Katowickiego Holdingu Węglowego do Spółki Restrukturyzacji Kopalń – zapowiedział wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Wśród pogórniczych terenów są nawet tysiące działek, których status prawny – z powody wieloletnich zaszłości – jest nieuregulowany. Chodzi m.in. o braki w dokumentacji, nieunormowaną sytuację właścicielską i inne wady formalne. Aby można było przeznaczyć te tereny pod nowe inwestycje lub np. przekazać je samorządom, konieczne jest uporządkowanie tej sytuacji. Ma w tym pomóc przygotowywana w resorcie energii ustawa. Jej projekt ma być gotowy, kiedy zakończy się szczegółowa inwentaryzacja tych działek oraz wad, jakimi są obarczone.

Wiceminister Tobiszowski poinformował w piątek w Katowicach, że z finalizacją prac nad projektem specustawy ministerstwo czeka na zakończenie trwającego obecnie procesu włączania majątku Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Według wcześniejszych informacji, związane z tym formalności powinny zakończyć się w połowie tego roku.

Wiosną ub. roku holding przekazał wszystkie swoje kopalnie, wraz z załogą, do Polskiej Grupy Górniczej. W KHW pozostał jedynie nieprodukcyjny majątek, który niebawem trafi do SRK. Do holdingu należą m.in. rozmaite nieruchomości, tereny poprzemysłowe oraz udziały w dwóch spółkach: mieszkaniowej i handlowej.

„Katowicki Holding Węglowy, poprzez włączenie jego majątku do SRK, przestaje funkcjonować. Tym samym bilansujemy ostatnie wielkości związane z jego majątkiem i nieruchomościami. To dostarczy nam ostatnich informacji o tym, jakie zapisy powinny znaleźć się w tym akcie prawym” – wyjaśnił Tobiszowski, nawiązując do tworzonej specustawy.

Przypomniał, że w tym roku SRK rozpoczęła na szerszą skalę proces przekazywania wybranego pogórniczego majątku samorządom. „Tam, gdzie mogliśmy to rozpocząć – robimy to, nie czekając na szczególne rozwiązania ustawowe” – dodał wiceminister.

Jak mówił, projekt specustawy nie jest jeszcze gotowy, ponieważ dopiero zakończenie procesu łączenia KHW i SRK da pełną wiedzę na temat całej gamy wad prawnych wymagających regulacji i pozwoli na właściwe zdefiniowanie w ustawie działek, o które chodzi. Ustawa ma służyć przede wszystkim działkom należącym w przeszłości do kopalń węgla kamiennego.

„Musimy zamknąć proces związany z przekazaniem Katowickiego Holdingu Węglowego i Kompanii Węglowej (jej nieprodukcyjny majątek trafił do SRK już w zeszłym roku – PAP). Mamy też w tej sprawie ostatnie rozmowy zatwierdzające w Brukseli, w ramach konsultacji tego procesu z Komisją Europejską (…). Te kwestie w najbliższych miesiącach powinny być rozstrzygnięte i chcemy również objąć je ustawą” – powiedział wiceminister.

Równolegle ma być opracowana koncepcja zarządzania zasobami mieszkaniowymi SRK i związanej dotąd z KHW Śląsko-Dąbrowskiej Spółki Mieszkaniowej. Ponadto planowane jest – jak mówił Tobiszowski – wdrożenie nowej konstrukcji Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

„SRK staje się olbrzymim, poważnym podmiotem. Mamy do rozstrzygnięcia kwestię ukształtowania SRK w zakresie zagospodarowania terenów pogórniczych, zarządzania mieszkaniami, przekazywania majątku gminom (…) oraz przygotowania terenów pod nowe inwestycje” – wyjaśnił wiceszef resortu energii.

Jego zdaniem, specustawa ma uregulować zaszłości formalno-prawne po to, by umożliwić sprawne przekazywanie wybranego majątku gminom lub przyciąganie na te tereny inwestorów – działania w tym drugim obszarze mają być częścią współfinansowanego z unijnych środków przedsięwzięcia, w ramach negocjowanego obecnie z Komisją Europejską funduszu wsparcia dla obszarów transformacji gospodarczej – w tym przede wszystkim terenów poprzemysłowych.

Włączenie do SRK majątku KHW ma być kolejnym etapem porządkowania nieprodukcyjnych górniczych aktywów. W ub. roku, w ramach podziału Kompanii Węglowej między SRK i dwie nowo utworzone spółki Skarbu Państwa, spółka restrukturyzacyjna przejęła 6 tys. 565 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 1,7 tys. hektarów (oznaczało to podwojenie ilości posiadanych przez SRK gruntów), w tym blisko 4 tys. działek (o łącznej powierzchni 1,1 tys. ha) o uregulowanym stanie prawnym oraz ponad 2,6 tys. działek, których stan prawny nie jest uregulowany. Do SRK trafiło też prawie 3,4 tys. dawnych mieszkań zakładowych (w sumie spółka ma ich już ok. 15 tys.) i ok. 3,5 tys. garaży.

Do SRK należy w sumie blisko 3,5 tys. hektarów gruntów, na których znajduje się kilka tysięcy budynków i innych budowli. Ponadto, spółka ma ok. 15 tys. byłych mieszkań zakładowych wraz z infrastrukturą służącą ich mieszkańcom, garażami itp.

Polska Agencja Prasowa