Sojusz trzech giełd Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem Polaków

24 czerwca 2021, 07:00 Alert
4003374
Giełda. Fot. Freepik

Giełdy z Polski, Grecji oraz Rumunii chcą współpracować na rzecz obrotu gazem i energią elektryczną na osi Północ-Południe.

Towarowa Giełda Energii informuje, że w środę 23 czerwca 2021 roku doszło do podpisania w Atenach Memorandum of Understanding (MoU) pomiędzy trzema organizacjami: Towarową Giełdą Energii, Hellenic Energy Exchange Group oraz Romanian Commodities Exchange (Bursa Romana de Marfuri).

TGE podaje, że podpisany dokument wyznacza ramy umożliwiające stronom ocenę możliwości w zakresie funkcjonowania giełd energii (gazu ziemnego i energii elektrycznej) oraz określenie obszarów praktycznych prac zmierzających do udoskonalania obecnych i tworzenia nowych usług dla uczestników rynku. – Biorąc pod uwagę zainteresowanie rynkami gazu w Europie, w szczególności w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej, oraz spodziewane w ich obrębie zmiany, Porozumienie definiuje szereg celów i otwiera drogę dla wspólnych inicjatyw, które wniosą do otoczenia giełdowego nową jakość – przekonuje polski parkiet.

Towarowa Giełda Energii/Wojciech Jakóbik

Zawistowski: Elastyczność gazu w energetyce uatrakcyjni handel na TGE