Europejski Zielony Ład to także wyzwanie prawne. Konferencja w Toruniu

4 czerwca 2021, 07:00 Alert

Stowarzyszenie „Z energią o prawie” oraz SKN Prawa Energetycznego „on/off” działające przy Katedrze Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UMK w Toruniu zaprasza do udziału w konferencji pt.: „Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu”, która odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2021 roku w Toruniu, w tzw. formule hybrydowej, czyli przy jednoczesnej transmisji obrad w trybie online.

Konferencja "Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu". Grafika organizatora.
Konferencja "Prawne wyzwania transformacji energetycznej w kierunku Green Dealu". Grafika organizatora.

Panele konferencyjne obejmują w szczególności tematykę aktualnych wyzwań prawa energetycznego w prawie międzynarodowym oraz polskim oraz znaczenia poszczególnych postaci technologii OZE, w tym wodoru, biometanu, elektrowni wiatrowych onshore oraz offshore, a także fotowoltaiki. Podczas dwóch pierwszych dni prelekcje wygłoszą eksperci związani z energetyką oraz prawem energetycznym, ostatniego zaś doktoranci i studenci.

– Nie jest obecnie jasne w jaki sposób aktualne problemy związane z oddziaływaniem na obrót gospodarczy pandemii koronawirusa mogą wpłynąć na kwestię transformacji w kierunku źródeł odnawialnych, która jest kluczowa zarówno dla globalnego, jak i polskiego sektora energetycznego. Mamy jednocześnie pełną świadomość, że dla celu zapewnienia jak najpełniejszego bezpieczeństwa energetycznego nieodzowne staje się obecnie wypracowanie interdyscyplinarnych mechanizmów, w tym zwłaszcza odpowiednich regulacji prawnych. To z kolei wymaga zintensyfikowania publicznej debaty wielu środowisk nad prawnym znaczeniem Green Dealu – piszą organizatorzy wydarzenia.

Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

Stowarzyszenie Z energią o prawie/Gabriela Cydejko