Tusk: Bezpieczeństwo energetyczne kluczową kwestią dla państw Grupy Wyszehradzkiej

25 czerwca 2014, 09:12 Gaz. Energetyka gazowa

Premier Donald Tusk podczas swojego wystąpienia podkreślił jak ważne dla bezpieczeństwa energetycznego są fundusze europejskie. – Bez europejskich pieniędzy nie zaczęlibyśmy prac nad połączeniami energetycznymi, i to nie tylko w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, ale i szerzej w regionie – powiedział szef polskiego rządu. Zaznaczył również, że istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego całej Unii Europejskiej jest gazoport w Polsce, który powstaje właśnie dzięki wsparciu funduszy UE.

Szef polskiego rządu zwrócił także uwagę, na fakt jak sytuacja na Ukrainie wpłynęła na znaczenie bezpieczeństwa energetycznego w Europie. – Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że bezpieczeństwo energetyczne w Europie i niezależność energetyczna Europy, jest fundamentem naszego bezpieczeństwa rozumianego całościowo.

Donald Tusk podziękował również za wsparcie jego inicjatywy unii energetycznej. – Niezależnie od tego, ile ryzyka się z tym wiąże, myślę, że warto być konsekwentnym i twardym. Wsparcie Grupy Wyszehradzkiej było bezcenne – zaznaczył premier Tusk.

Bezpieczeństwo energetyczne stanowi fundament bezpieczeństwa rozumianego całościowo, podkreślił premier Donald Tusk w czasie kilkugodzinnej wizyty w Budapeszcie – poinformował EurActiv.pl.

Szef polskiego rządu uczestniczył tam we wtorek w spotkaniu szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z przewodniczącym Komisji Europejskiej Jose Manuelem Barroso i unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem, w konferencji „The Visegrád Group – Growth Engine of Europe”, a także w sesji plenarnej Grupy Wyszehradzkiej.

W swoim wystąpieniu na konferencji Tusk zwrócił m.in. uwagę, że sytuacja na Ukrainie wpłynęła na bezpieczeństwo energetyczne w Europie. „Wydarzenia na Ukrainie pokazały, że bezpieczeństwo energetyczne w Europie i niezależność energetyczna Europy, jest fundamentem naszego bezpieczeństwa rozumianego całościowo” – powiedział polski premier.

Unijne fundusze budują bezpieczeństwo

Podkreślił też rolę unijnych funduszy w budowaniu bezpieczeństwa energetycznego. „Bez europejskich pieniędzy nie zaczęlibyśmy prac nad połączeniami energetycznymi, i to nie tylko w obrębie Grupy Wyszehradzkiej, ale i szerzej w regionie” – powiedział Tusk. Zauważył przy tym, że budowany w Polsce z udziałem funduszy UE gazoport jest istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego całej Unii.

O unijnych pieniądzach mówił także uczestniczący w konferencji szef KE. W jego ocenie fundusze strukturalne „to inwestycja w przyszłość.” „Jeśli dobrze je wykorzystujemy, to dajemy silny bodziec do wzrostu” – dodał. Barroso podkreślił też, że współpracę państw Grupy obserwuje „z wielką satysfakcją”.

Na konferencji po spotkaniu Donald Tusk podziękował państwom Grupy za wsparcie jego inicjatywy dotyczącej utworzenia unii energetycznej. „Niezależnie od tego, ile ryzyka się z tym wiąże, myślę, że warto być konsekwentnym i twardym. Wsparcie Grupy Wyszehradzkiej było bezcenne” – podkreślił szef polskiego rządu.

Dobra kondycja państw V4

Podkreślił także, że o dobrej kondycji Grupy świadczy PKB państw członkowskich. „W dziesięcioleciu naszej obecności w UE dwa kraje są liderem w całej Unii Europejskiej – to jest Słowacja i Polska” – zwrócił uwagę Tusk. „To pokazuje wyraźnie, że Grupa Wyszehradzka i państwa tego regionu dobrze wykorzystały czas i dobrze wykorzystały pieniądze” – dodał

W konferencji „The Visegrád Group – Growth Engine of Europe”, obok premierów państw Grupy Wyszehradzkiej i szefa KE uczestniczył także unijny komisarz ds. polityki regionalnej.

Spotkanie w stolicy Węgier było także okazją do podsumowania kończącej się węgierskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i omówienia priorytetów kolejnej – słowackiej. Słowacja obejmie przewodnictwo w Grupie już od lipca .

Spotkanie przed szczytem UE

Spotkanie w Budapeszcie odbyło się na kilka dni przed szczytem, na którym umowy stowarzyszeniowe podpiszą Gruzja i Mołdawia. W czasie piątkowej Rady Europejskiej zostanie podpisana również druga, gospodarcza część umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą (ws. strefy wolnego handlu). Pierwsza, polityczna część umowy UE-Ukraina została podpisana w marcu, co było znakiem wsparcia dla władz w Kijowie w czasie kryzysu politycznego i zaostrzających się napięć z Rosją. Zapowiedziano wtedy, że druga część porozumienia zostanie podpisana po wyborach prezydenckich na Ukrainie, które odbyły się 25 maja.

Źródło: Kancelaria Premiera/EurActiv.com/CIRE.PL