Drugi projekt offshore PGE z umową o przyłączenie do sieci

4 stycznia 2021, 17:30 Alert
Offshore PGE Baltica
Offshore. Fot. PGE Baltica

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przekazały, że druga z projektowanych trzech morskich farm wiatrowych Polskiej Grupy Energetycznej ma już umowę o przyłączeniu do sieci przesyłowej energii elektrycznej. Tak wynika z najnowszego wykazu podmiotów ubiegających się o przyłączenie, opublikowanego przez PSE.

Przyłączenia i moc

Z najnowszego wykazu operatora wynika, że PGE Baltica, właściciel projektu PGE – Elektrownia Wiatrowa Batica-2 – zawarła umowę o przyłączeniu 23 grudnia 2020 roku. Określona moc dotyczy 1498 MW, a termin przyłączenia na 9 marca 2028 roku.Spośród trzech projektów offshore PGE, umowę przyłączeniową od 2014 roku ma jeszcze farma Baltica-3 z terminem 31 grudnia 2027 roku i mocą 1045,5 MW.

Partnerem PGE w tych dwóch projektach będzie duński Oersted. Trzeci projekt PGE – Baltica-1 dysponuje obecnie wydanymi w w maju 2020 roku warunkami przyłączenia na moc 896 MW.

PSE podpisały w grudniu także umowę przyłączeniową z Baltic Trade and Invest na moc 350 MW. Projekt należy do niemieckiego inwestora, do firmy RWE.

Więcej o Baltica-2

Morska farma wiatrowa Baltica-2 będzie zlokalizowana ponad 30 km w głąb morza, na wysokości Ustki i Łeby. Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej, która jest planowana przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, zgodnie z uzgodnionym w tym roku przez Prezesa URE Planem Rozwoju Sieci Przesyłowej na lata 2021-2030. Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 planowane jest przed 2030 rokiem.

– Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 jest jednym z kluczowych elementów wymaganych do realizacji inwestycji w zakładanym harmonogramie. Cieszymy się ze sprawnej realizacji tego zadania. Równolegle trwają prace projektowe dotyczące układu wyprowadzenia mocy z farm Baltica-2 i Baltica-3 na morzu i lądzie. Obie farmy o łącznej mocy do 2,5 GW planujemy uruchomić przed 2030 rokiem – mówi Monika Morawiecka, Prezes Zarządu PGE Baltica.

Program Offshore zakłada budowę trzech farm wiatrowych, z czego Elektrownia Wiatrowa Baltica-2 jest drugą inwestycją GK PGE z podpisaną umową o przyłączenie. Wcześniej, w 2014 roku, inna spółka GK PGE – Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-3. Z kolei w czerwcu PSE wydały warunki techniczne przyłączenia dla Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (jest to etap poprzedzający zawarcie umowy o przyłączenie).

O Spółce PGE Baltica

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla ok. 0,9 GW;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2, która w styczniu 2019 roku otrzymała od operatora sieci przesyłowej techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla ok. 1,5 GW, a następnie zawarła umowę o przyłączenie w grudniu 2020;
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 Sp. z o.o. z umową o przyłączenie na maksymalnie 1 GW.
    Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Aktualizacja,5 stycznia  2021 r., godz. 12:50- Dodano komentarz PGE. 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Polska Grupa Energetyczna/Bartłomiej Sawicki

 

Próbne dostawy przez linie mające odbierać energię z atomu i offshore