Jest umowa w sprawie fuzji kopalń

31 marca 2017, 15:10 Alert

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, Enea, PGNiG Termika, Węglokoks, TF Silesia i Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw FIZAN podpisały umowę inwestycyjną określającą warunki inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą – podały spółki w komunikatach.

Logo Polskiej Grupy Górniczej

Umowa inwestycyjna przewiduje, że PGG nabędzie wybrane aktywa górnicze od Katowickiego Holdingu Węglowego na podstawie umowy przyrzeczonej, której podpisanie planowane jest na 1 kwietnia 2017 r.

Umowa inwestycyjna reguluje sposób przeprowadzenia inwestycji, zasady funkcjonowania PGG oraz jej organów, a także zasady wyjścia inwestorów z inwestycji. Zakłada dokapitalizowanie PGG w trzech etapach przez PGE GiEK, Enea, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika i Towarzystwo Finansowe Silesia na łączną kwotę 1 mld zł.

W ramach pierwszej transzy w kwietniu 2017 r. Energa Kogeneracja obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 50 mln zł, Enea za 150 mln zł, PGE GiEK za 50 mln zł, a PGNiG Termika za 150 mln zł.

W ramach drugiej transzy w czerwcu 2017 r. Energa Kogeneracja obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 20 mln zł, Enea za 60 mln z, PGE GiEK za 20 mln zł, a PGNiK za 60 mln zł.

W ramach trzeciej transzy w I kw. 2018 r. Energa Kogeneracja obejmie udziały PGG w zamian za wkład pieniężny w kwocie 30 mln zł, Enea za 90 mln zł, PGE GiEK za 30 mln zł, a PGNiK Termika za 90 mln zł.

Po ostatnim dokapitalizowaniu Energa Kogeneracja będzie dysponowała 15,32 proc. udziałem w kapitale zakładowym PGG, Enea będzie miała 7,66 proc., PGE GiEK 15,32 proc., a PGNiG Termika 20,43 proc.

Polska Agencja Prasowa