W UE trwa walka o finansowanie gazu w transformacji energetycznej

7 lipca 2020, 06:30 Alert
Moduł gazowo – olejowy w Elektrociepłowni „Piaskówka” w Tarnowie, fot. MPEC Tarnów

Liderzy Unii Europejskiej są podzieleni co do tego, które paliwa zasługują na wsparcie ze strony funduszu na rzecz zielonej energii. Jest to spowodowane poniedziałkowym wezwaniem do wprowadzenia przepisów, które pozwoliłyby wydać pieniądze na niektóre projekty związane z gazem jako paliwem kopalnym.

Wsparcie regionów

Komisja Europejska chce uruchomić 40 miliardów euro w postaci Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wykorzystując środki z funduszu na lata 2021–27, aby pomóc regionom o wysokiej emisji dwutlenku węgla. Wszystkie państwa członkowskie UE uzgodniły, że nowy fundusz powinien wykluczyć wszystkie projekty związane z paliwami kopalnymi, w tym nuklearne lub gazu ziemnego, To stanowisko podziela również Komisja Europejska.

W poniedziałek komisja ustawodawców, prowadząca rozmowy w Parlamencie Europejskim zadeklarowała, że niektóre projekty gazu kopalnego mogą uzyskać jedynie finansowanie przejściowe. Komitet głosował za wymogiem stosowania zasad zielonych funduszy do finansowania projektów gazowych – co skutecznie wykluczałoby takie projekty. Zapowiedzieli również, że Komisja Europejska może wprowadzić wyjątki od tej reguły i zatwierdzić niektóre projekty gazowe, które nie spełniają zielonych kryteriów.  We wrześniu odbędzie się głosowanie w tej sprawie. Gdy parlament uzgodni swoje stanowisko, rozpoczną się rozmowy z Komisją UE i rządami krajowymi w Radzie UE na temat ostatecznych warunków finansowania.

Podczas spalania w elektrowniach gaz emituje około 50 procent mniej CO2 niż węgiel, ale nie jest paliwem „zeroemisyjnym” i jest związany z wyciekami metanu.

Reuters/Bartłomiej Sawicki

Kowalski: System handlu emisjami CO2 to rosyjska ruletka