URE ogłasza wyniki aukcji wsparcia kogeneracji

29 czerwca 2021, 14:45 Alert
Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja
Elektrociepłownia Elbląg. Fot. Energa Kogeneracja

Aukcja, która odbyła się między 22 a 24 czerwca 2021 roku, była przeznaczona nowym i znacznie zmodernizowanym jednostkom kogeneracji o mocy od 1 do 50 MW.

W wyniku rozstrzygnięcia aukcji siedem jednostek kogeneracyjnych będzie mogło uzyskać wsparcie o łącznej wysokości ponad 451 mln zł (z możliwych do rozdysponowania dwóch miliardów złotych). Oznacza to, że wytwórcy zagospodarowali niewiele ponad 22 procent budżetu aukcji.

Przedmiotem czerwcowej aukcji było w sumie 18 TWh energii elektrycznej, czyli całość energii przewidziana w rozporządzeniu ministra klimatu i środowiska do sprzedaży w 2021 roku. Z tego zostało sprzedanych 4,8 TWh (tj. 26,7 procent).

W aukcji zostało złożonych osiem ofert, z czego siedem było zwycięskich. Zadziałała tu reguła „wymuszenia konkurencji”, zgodnie z którą aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły stu procent wartości lub ilości energii elektrycznej określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 procent ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Zwycięskie oferty złożyli:

  1. Celsium serwis  Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej
  2. ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
  3. ECO Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
  4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy
  5. Miejskie Przedsiębiorstwo Infrastruktury „KOS-EKO” Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie
  6. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim
  7. Veolia Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach

Wysokość premii kogeneracyjnej, jaką wygrani wytwórcy wskazywali w ofertach wahała się od 37 do 147 zł/MWh. Natomiast wysokość premii, która będzie wypłacana zwycięzcom aukcji wyniesie od 18,76 do 147 zł/MWh. Premia będzie wypłacana wytwórcom w latach 2022-2039.

Urząd Regulacji Energetyki/Mariusz Marszałkowski