font_preload
PL / EN
Alert 22 marca, 2019 godz. 14:34   
REDAKCJA

URE zatwierdza taryfy dystrybucyjne. Umorzono wnioski taryfowe na sprzedaż

URE Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

22 marca 2019 r. Prezes URE zatwierdził taryfę przesyłową Operatora Systemu Przesyłowego – PSE oraz taryfy dystrybucyjne pięciu największych dystrybutorów energii elektrycznej :  PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator oraz innogy Stoen Operator.

Stawki dystrybucji dla odbiorców w gospodarstwach domowych spadną średnio o ok. 5 złotych miesięcznie (6,6%)

W sumie spadek średniej stawki za dystrybucję dla wszystkich grup taryfowych ( A, B, C i G) dla pięciu  największych dystrybutorów wynosi 4% i wynika głównie z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej. Uzyskanie takiego efektu nie byłoby możliwe, gdyby nie wpływ Prezesa URE na skalkulowanie pozostałych stawek opłat przedsiębiorstw w taki sposób, aby chronić odbiorców przed wzrostem opłat, a jednocześnie zapewnić przedsiębiorstwom środki na realizację inwestycji służących bezpieczeństwu dostaw.

Operator Systemu Dystrybucyjnego Spadek rachunku 

w części dot. dystrybucji 

w grupie G11 przy 

średnim zużyciu  1780 kWh

Spadek rachunku 

w części dot. dystrybucji 

w grupie G12 przy 

średnim zużyciu 3399 kWh

[zł/miesiąc] [zł/miesiąc]
ENEA Operator  4,86 4,58
ENERGA Operator  4,86 4,58
PGE Dystrybucja  4,91 – 5,25 4,55 – 4,73
TAURON Dystrybucja  4,86 4,57 – 4,58
innogy Stoen Operator 4,98 4,70

Skutki zmian rachunków w dystrybucji obliczono dla odbiorców w gospodarstwach domowych zużywających energię w grupach G11 i G12 – dla średniego zużycia w kraju, co w przybliżeniu odpowiada  rocznemu zużyciu energii w tych grupach przez przeciętną 3 osobową rodzinę, przy najczęściej stosowanym okresie rozliczeniowym.

Dla PGE i TAURON łączne skutki dla odbiorców podano w przedziałach ze względu na istniejące jeszcze zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach.

Operator Systemu Dystrybucyjnego Zmiana średniej stawki w dystrybucji 

ogółem

(%)

Zmiana średniej stawki w dystrybucji 

dla odbiorców 

w grupach G

(%)

ENEA Operator – 3,3 – 7,4
ENERGA Operator – 3,9 – 5,6
PGE Dystrybucja  – 3,9 – 6,3
TAURON Dystrybucja  – 4,0 – 7,1
innogy Stoen Operator  – 7,3 – 8,5
RAZEM – 4,0 – 6,6

Warto przypomnieć, że taryfy dystrybucyjne nie mogły zostać zatwierdzone w terminie umożliwiającym ich wejście w życie z początkiem 2019 r. ze względu na przepisy uchwalonej 28 grudnia 2018 r. tzw. ustawy prądowej. Dopiero nowelizacja tej ustawy, która weszła w życie 6 marca br., wyłączyła spod regulacji ustawy zasady określania stawek opłat dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej, a tym samym umożliwiła Prezesowi URE kontynuowanie postępowań administracyjnych w sprawie zatwierdzenia tych taryf

Regulator nie zatwierdzi taryf na sprzedaż energii dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2019 roku 

Nowe regulacje prawne spowodowały także zawieszenie części kompetencji regulatora – wynikających z ustawy Prawo energetyczne – do ustalania taryf na obrót energią w oparciu o zasadę kosztów uzasadnionych czy też zasadę równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych oraz odbiorców energii. 

Na mocy ustawy zamrażającej ceny prądu nastąpiło przedłużenie do końca 2019 r. stosowania cen ustalonych w taryfach funkcjonujących w dniu 31 grudnia 2018 r. W związku z tym rozpatrywanie przez Prezesa URE wniosków sprzedawców energii o zatwierdzenie taryf na 2019 rok stało się bezprzedmiotowe. Dlatego postępowania administracyjne w tych sprawach zostaną umorzone.

URE