URE: Trzecia aukcja OZE nie została rozstrzygnięta

13 listopada 2020, 18:15 Alert

Urząd Regulacji Energetyki (URE) poinformował, że trzecia z przeprowadzonych w tym roku aukcji OZE, która odbyła się 10 listopada, pozostała bez rozstrzygnięcia z powodu niezłożenia wymaganej liczby ofert.

fot. Pixabay

Brak rozstrzygnięcia

URE zaznacza, że ten koszyk aukcyjny przeznaczony był dla nowych hydroelektrowni, instalacji geotermalnych oraz instalacji wykorzystujących biopłyny mocy do 1 MW. Możliwa do sprzedania ilość energii podczas tej aukcji wynosiła ponad 0,5 TWh o wartości 270 mln zł.

Urząd podał, że aukcja nie została rozstrzygnięta, ponieważ nie zgłosiła się wymagana liczba oferentów. Zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii, aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Urząd Regulacji Energetyki/Jędrzej Stachura

URE przeprowadził kolejną aukcję OZE