URE przeprowadził kolejną aukcję OZE

6 listopada 2020, 18:00 Alert

Urząd Regulacji Energetyki przekazał, że piątego listopada odbyła się druga z ośmiu aukcji OZE zaplanowanych na ten rok. Dotyczyła ona nowych instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż rolniczy.

Siedziba URE / fot. Piotr Stępiński, BiznesAlert.pl

Aukcja OZE

Chodzi więc o gaz składowiskowy, biogaz z oczyszczalni ścieków, dedykowanych instalacji spalania biomasy, układów hybrydowych, w tym w wysokosprawnej kogeneracji, a także instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz dedykowanych instalacji spalania wielopaliwowego.

W tym koszyku ilość energii, możliwa do sprzedania, wynosiła prawie 11 TWh, a jej wartość prawie 5,2 mld zł. W aukcji zostały złożone trzy oferty. Dwie z nich – złożone przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej – wygrały aukcję. Zakontraktowano niemal 0,32 TWh energii o wartości ok. 123 mln zł.

W tym koszyku minimalna cena sprzedaży wyniosła 379,95 zł/MWh, natomiast cena maksymalna 407,76 zł/MWh. Wolumen energii, zakontraktowany w wyniku aukcji, będzie otrzymywał wsparcie w latach 2023–2038.

Urząd Regulacji Energetyki

URE przygotował wytyczne dla przedsiębiorców wnioskujących o zatwierdzenie taryfy ciepła