Prace nad synchronizacją państw bałtyckich nabierają tempa

23 sierpnia 2019, 11:15 Alert
energia elektryczna energetyka linia

Minister energetyki Litwy Žygimantas Vaičiūnas spotkał się z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. Rozmowy dotyczyły postępów w realizacji procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej oraz dalszej współpracy w sektorze energetycznym.

– Współpraca z Polską przy największym projekcie w ramach synchronizacji sieci elektroenergetycznych, czyli budowie morskiego połączenia elektroenergetycznego Harmony Link, odbywa się na najwyższym poziomie. Potwierdza to znaczenie tego projektu i pozwala na szybki postęp prac przygotowawczych. W niektórych etapach prace są prowadzone nawet szybciej, niż planowaliśmy – stwierdził litewski minister energetyki Žygimantas Vaičiūnas.

Synchronizacja

W czerwcu 2018 roku przywódcy państw bałtyckich oraz przedstawiciele Polski i Unii Europejskiej podpisali porozumienie o ostatecznym wariancie synchronizacji sieci elektroenergetycznych. Przewiduje ono dalsze użycie istniejącego połączenia LitPol Link oraz położenie podmorskiego kabla na dnie Morza Bałtyckiego (Harmony Link). Podmorska linia wysokiego napięcia prądu stałego (HDVC) ma mieć przepustowość 700 MW. Budowa ma rozpocząć się w 2021 i zakończyć w 2025 roku. Koszt budowy szacowany jest na ok. 850 mln euro. Harmony Link jest elementem niezbędnym do zsynchronizowania sieci elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej. Litwa, Łotwa i Estonia chcą zakończyć proces synchronizacji do 2025 roku. Do 2021 roku operatorzy sieci elektroenergetycznych Litwy, Polski i Szwecji powinni porozumieć się co do pracy systemu w trybie izolowanym. Z kolei do 2024 roku operatorzy na Litwie, Łotwie i w Estonii powinni stworzyć wspólny podmiot do zarządzania sieciami. Cały proces synchronizacji ma łącznie kosztować ok. 1,5 mld euro.

Ministerstwo Energetyki Litwy/Piotr Stępiński

Litwa opracowała plan synchronizacji sieci