Wasiak: Dzięki naszym działaniom Niemcy wstrzymali obowiązywanie szkodliwych dla przewoźników przepisów

4 lutego 2015, 10:19 Drogi

Sytuacja polskich przedsiębiorstw transportowych w kontekście wprowadzenia w Niemczech nowych przepisów o płacy minimalnej była jednym z tematów konferencji prasowej premier Ewy Kopacz. Uczestniczyła w niej także minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Droga B6n, Niemcy

Podkreśliła ona, że w grudniu 2014 r. podjęte zostały kroki, mające na celu zapewnienie respektowania przez stronę niemiecką przepisów unijnych, w szczególności w zakresie swobody przepływu usług. Ich efektem jest zwrócenie się przez Komisję Europejską do rządu niemieckiego o wyjaśnienia w tej sprawie. Minister Maria Wasiak zapewniła, że odwoływanie się przez stronę polską do podstawowych zasad funkcjonowania UE oraz do negatywnego wpływu nowych regulacji na relacje gospodarcze między Polską a Niemcami spotkało się z dużym zrozumieniem strony niemieckiej.

– Rezultatem jest wstrzymanie, do czasu wyjaśnienia przez Komisję Europejską, egzekwowania przepisów wykonawczych w zakresie tranzytu – dodała minister infrastruktury i rozwoju. W najbliższych dniach rozpoczną prace polsko-niemieckie zespoły robocze, działające na poziomie wiceministrów transportu i pracy, których celem będzie wyjaśnienie dalszych wątpliwości dotyczących zasadności stosowania niemieckich regulacji w transporcie międzynarodowym. – Zrozumienie, jakie wykazał rząd niemiecki dla naszych argumentów gospodarczych, jest dobrym prognostykiem dla dalszego rozwiązania sprawy – podkreśliła minister.