Wsparcie Rosnieftu w Arktyce jest przesądzone

31 grudnia 2020, 06:15 Alert
arktyka
fot. Rosnieft

Trafigura, jeden z największych traderów ropy naftowej na świecie, kupił 10 procent udziałów Rosnieftu w projekcie Wostok Oil w rosyjskiej Arktyce.

Wejście tradera w projekt Rosnieftu

Akwizycja odbyła się poprzez singapurską spółkę zależną Trafigura – Sibi Enterprises. Strony nie podały jej wartości , jednak według Wiedomosti, może ona sięgnąć 7 mld dolarów.

– Inwestycja sfinansowana głownie za pomocą wieloletnich papierów dłużnych da Trafigurze dostęp do nowego i unikalnego regionu wydobycia ropy naftowej, którego zasobność jest szacowana na ponad 6 mld ton wysokiej jakości surowca. Operacja ta opiera się na długoletniej współpracy pomiędzy Trafigurą a Rosnieftem – głosi komunikat spółki.

Projekt Wostok Oil ma znaczenie priorytetowe dla rosyjskiego przemysłu wydobywczego ponieważ zapewni dostęp do ropy naftowej z nowych, unikatowych złóż zastępując stare i wyeksploatowane źródła czarnego złota wydobywane dotychczas na obszarze Syberii Zachodniej. Projekt ma być realizowany w trzech etapach: 25 mln ton do 2024 roku, 50 mln ton do 2027 roku oraz 115 mln ton do 2030 roku. Większość wydobytej ropy ma być wysyłana do klientów tankowcami Północną Drogą Morską.

Interfax/Mariusz Marszałkowski

Marszałkowski: Kreml chce ujarzmić Arktykę, ale nie wiadomo, czy będzie go stać