Współautor planu ratowania górnictwa odchodzi z ministerstwa energii

14 lutego 2017, 17:25 Alert

Po ponad 2,5 roku pracy na rzecz rządów Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii odchodzi Wojciech Kowalczyk. To jeden ze głównych architektów planu na rzecz ratowania Kompanii Węglowej za poprzedniego rządu oraz notyfikacji restrukturyzacji polskiego sektora górniczego. Kowalczyk będzie teraz zasiadał w zarządzie PGE, gdzie będzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. inwestycji kapitałowych.

Kowalczyk na ratunek górnictwu 

Kowalczyk pracował w polskim rządzie od 6 czerwca 2014 r. kiedy powierzono mu funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W resorcie skarbu Kowalczyk odpowiadał za nadzór nad rynkiem kapitałowym, prywatyzacją, polityką dywidendową, Polskim Inwestycjami Rozwojowymi.W tym samym roku, 18 listopada ówczesna Premier RP, Ewa Kopacz mianowała Kowalczyka na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Trafił wówczas do ministerstwa gospodarki, które wówczas nadzorowało sektor górnictwa.

W lutym 2015 w związku z przeniesieniem obsługi pełnomocnika do MSP oraz nadzoru górnictwa do tego resortu powrócił na ulicę Kruczą i pełnił stanowisko sekretarza stanu. Odpowiedzialny on był za plan ratowania Kompanii Węglowej oraz notyfikacje polskiego programu restrukturyzacji górnictwa w Komisji Europejskiej.

Plan jaki firmował Kowalczyk jeszcze za czasów ministerstwa skarbu państwa dotyczył wniesienia akcji Kompanii Węglowej do państwowego Towarzystwa Finansowego Silesia, utrzymania wydobycia w zakładach najbardziej rentownych lub tych które dają na to szanse, przeprowadzenie w nich restrukturyzacji oraz przeniesie nierentownych zakładów do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Rząd Ewy Kopacz zdecydował o przekazaniu części akcji PZU, PGNIG i PGE Towarzystwu Finansowemu Silesia, które miało być głównym finansowym narzędziem potrzebnym do stworzenia Nowej Kompanii Węglowej. Po wyborach parlamentarnych nowy rząd zmienił wcześniej przygotowany plan, w efekcie powstała Polska Grupa Górnicza.

Wiosną 2016 roku nadzorowane przez Skarb Państwa PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, PGNiG Termika i Energa Kogeneracja podpisały umowy określające warunki dot. inwestycji finansowej i objęcia udziałów w Polskiej Grupę Górniczą. Spółki mają zainwestować docelowo w PGG po 500 mln zł. Nowy podmiot został utworzony z 11 kopalń, 4 zakładów oraz części centrali wydzielonych z Kompanii Węglowej.

Kowalczyk zostaje i trafia do resortu energii  

Po wyborach parlamentarnych jesienią 2015 roku i stworzeniu rządu Beaty Szydło minister Kowalczyk został w MSP, jednak po zmianach w ramach ustawy o działach administracji rządowej, górnictwo zostało przeniesione pod nadzór nowo powstałego ministerstwa energii.

Z tego względu Kowalczyk od 1 stycznia 2016 przeszedł na tożsame stanowisko w Ministerstwie Energii w związku z przeniesieniem obsługi pełnomocnika do ME. 23 marca 2016 został odwołany i jednocześnie powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwa Energii.

Z dniem 23 marca 2016 r. premier Beata Szydło powołała sekretarza stanu w ME Grzegorza Tobiszowskiego na stanowisko Pełnomocnika Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Wojciech Kowalczyk zajął się pionem analiz ekonomicznych i polityką właścicielską, a także zadaniami z zakresu efektywności gospodarczej spółek skarbu państwa nadzorowanych przez ME. Jak informuje resort energii, w dniu 13 lutego 2017 r. Wojciech Kowalczyk podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii zakończył pracę w ME.

Z mnisterstwa do PGE 

Wojciech Kowalczyk w dniu zakończenia pracy w resorcie energii został powołany na stanowisko wiceprezesem  PGE ds. inwestycji kapitałowych.

Na posiedzeniu rady nadzorczej 13.02. podjęto decyzję o odwołaniu całego 7-osobowego składu zarządu PGE. Funkcję prezesa ponownie powierzono Henrykowi Baranowskiemu. Stanowiska utrzymali Bolesław Jankowski, Marek Pastuszko, Paweł Śliwa, Ryszard Wasiłek i Emil Wojtowicz. Wśród nowych twarzy w zarządzie znalazł się dotychczasowych wiceminister energii, Wojciech Kowalczyk. Nowy zarząd rozpoczął prace od 14.02. 2017 roku.

Przypomijnmy, że i w tym zkaresie za jaki będzie odpowiadał w PGE,  Kowalczyk także ma już doświasdczenie. W latach 2012-2014. Wojciech Kowalczyk pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie nadzorował rozwój rynku finansowego, sektora bankowo-ubezpieczeniowego, kapitałowego oraz dług publiczny. W latach 2011-2012 związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, m.in. jako Wiceprezes Zarządu, gdzie nadzorował rynki finansowe, produkty bankowe i projekty inwestycyjne. W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 Wojciech Kowalczyk zatrudniony był w Banku Handlowym, gdzie odpowiadał za aktywność banku na rynku dłużnych papierów wartościowych. W latach 2001-2004 pracował jako Dyrektor Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London.

 Bartłomiej Sawicki

AKTUALIZACJA: godz. O:OO 15.02. 2017