Wyciek: Europa może wprowadzić obowiązek oszczędzania energii i cenę maksymalną

1 września 2022, 18:00 Alert

Według informacji na temat szkicu reformy rynku energii w Unii Europejskiej proponowanej przez Komisję w odpowiedzi na kryzys energetyczny, Europa ma obowiązkowo ograniczyć zużycie energii, wprowadzić limit cen energii ze źródeł tańszych od gazowych po to, by oszczędzone środki posłużyły do obniżenia ceny hurtowej energii w ramach taryf.

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Szkic dokumentu w tej sprawie trafił do Internetu i zawiera trzy komponenty: ograniczenie zużycia energii na wzór programu Save gas for a safe winter wprowadzającego ograniczenia zużycia gazu w Europie, wprowadzenie limitu cenowego przy wytwarzaniu energii ze źródeł, które mają niższe koszty operacyjne od elektrowni gazowych z rekordowymi cenami wynikającymi z kosztu surowca najwyższego w historii, a także przeznaczenie oszczędzonych środków na obniżkę cen energii w detalu, która da większą pewność państwom członkowskim zaniżającym taryfy.

Europejczycy będą zatem oszczędzać, promować tańsze źródła energii niż gaz, a zatem obecnie między innymi węgiel, a także przenosić środki z rynku energii na dofinansowanie obniżki cen hurtowych. Kryzys energetyczny wynika z faktu, że rosyjski Gazprom ogranicza podaż gazu w Europie, a zatem rośnie jego cena, a od niego jest zależna cena energii, która także bije rekordy.

Wojciech Jakóbik

Prezes URE: Bez pomocy rządu wzrost cen gazu może pogłębić ubóstwo energetyczne Polaków