Zakończyła się wizyta Miguela Ariasa Cañete w Polsce

15 stycznia 2016, 17:13 Alert

(Komisja Europejska)

Zakończyła się dwudniowa wizyta w Polsce komisarza ds. polityki klimatycznej i energetycznej Miguela Ariasa Cañete (14-15 stycznia). To pierwsza z serii wizyt zaplanowanych we wszystkich krajach członkowskich po konferencji klimatycznej COP 21 w Paryżu. Ich tematem będzie m.in. tworzenie wewnętrznego rynku energii w Europie. Celem wizyt jest również omówienie z rządami i zainteresowanymi stronami wprowadzenia odpowiednich przepisów w obecnym i przyszłym ustawodawstwie UE.

W trakcie pobytu w Warszawie komisarz spotkał się z ministrem środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa Janem Szyszko, ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz grupą interesariuszy. Miguel Arias Cañete rozmawiał także z Piotrem Naimskim, pełnomocnikiem rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej.

Komisarz przyjął informację o polskim poparciu dla projektu Unii Energetycznej. Wśród omawianych zagadnień znalazły się również m.in. kwestie reformy sektora rynku energii elektrycznej, pakietu bezpieczeństwa dostaw gazu, interkonektorów gazowych i elektrycznych czy reform w unijnym systemie handlu uprawnieniami do emisji  ETS.

Zadeklarowano kontynuację rozmów na szczeblu roboczym.